Memuriyete etkisi bakımından hapis cezası

Memuriyete girişte veya memuriyette kalmada,  kamu çalışanlarının işledikleri suçlar nedeniyle verilen hapis cezalarının süresi ve cezanın veriliş nedeni etkili olmaktadır.

Alınan hapis cezalarının bazıları memuriyete girmeye ve memur olarak kalmaya engel oluştururken,  bazıları ise memuriyete girmeye engel oluşturmamakta ve infazı süresince memuriyetin askıya alınması sonucunu doğurmaktadır.

Süresi 1 yıldan az olan hapis cezalarının memuriyete etkisi

a- Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikâp suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu işlenmesinden dolayı ilgililer hakkında verilen hapis cezalarının süresi 1 yıldan az bile olsa, memuriyete girmeye ve memur kalmaya engel olur.

Bu suçlar nedeniyle verilen hapis cezaları daha sonra affa uğramış veya infazlarından sonra memnu hakların iadesi kararı alınmış olunsa bile, memuriyete girmeye engel olmaya devam eder.

Öte yandan, bu suçlara ilişkin davalarda, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi durumunda, ortada bir mahkûmiyet hükmü olmayacağından, memuriyete engel bir durum da söz konusu olmayacaktır.

b- Yukarıda (a bölümünde) sayılan suçlar dışındaki suçlardan dolayı verilen hapis cezasının süresi 1 yıldan az ise, bu hapis cezası memuriyete engel olmaz.

Ancak, bu şekilde ceza almış bir kişinin memuriyete girebilmesi veya memuriyet görevine devam edebilmesi için verilen mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmiş olması veya infazın gerçekleşmiş olması gerekir.  Memur hakkında verilen hükmün infazının ertelenmediği hallerde,  hapis cezasının infazı süresince ilgili kişinin görevine son verilmekte (memuriyete statüsü adeta askıya alınacak şekilde) ve cezanın infazı sonrasında ise talep etmesi halinde yeniden görevine dönmesi mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, bu tür hapis cezalarına ilişkin davalarda, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi durumunda, ortada bir mahkûmiyet hükmü olmayacağından, memuriyete herhangi bir etkisi de olmayacaktır.

Süresi 1 yıl veya daha fazla olan hapis cezalarının memuriyete etkisi

**Kasten işlenen herhangi bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınması memuriyete engel olur.

Bu suçlar (yukarıda a bölümünde sayılan suçlar hariç) nedeniyle verilen hapis cezaları, daha sonra affa uğradıklarında ya da infazlarından sonra memnu hakların iadesi kararı alındığında, artık memuriyete girmeye engel oluşturmazlar.

Öte yandan, bu suçlara ilişkin davalarda, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi durumunda, ortada bir mahkûmiyet hükmü olmayacağından, memuriyete engel bir durum da söz konusu olmayacaktır.

**Kasten işlenmemiş suçlardan (yukarıda a bölümünde sayılan suçlar hariç)  dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınması memuriyete engel olmaz.

Ancak, bu şekilde ceza almış bir kişinin memuriyete girebilmesi veya memuriyet görevine devam edebilmesi için verilen mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmiş olması veya infazın gerçekleşmiş olması gerekir.  Memur hakkında verilen hükmün infazının ertelenmediği hallerde,  hapis cezasının infazı süresince ilgili kişinin görevine son verilmekte (memuriyete statüsü adeta askıya alınacak şekilde) ve cezanın infazı sonrasında ise talep etmesi halinde yeniden görevine dönmesi mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, bu tür hapis cezalarına ilişkin davalarda, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi durumunda, ortada bir mahkûmiyet hükmü olmayacağından, memuriyete herhangi bir etkisi de olmayacaktır.

(memurunyeri.com)

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.