SGK çalışanlarından kimlere ek ödeme yapılıyor?

Kamu çalışanlarının Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bazı işlemlerini kara bağlamak üzere, 5510 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde bazı kurul ve komisyonlar oluşturulmakta ve bu kurullarda/komisyonlarda görevlendirilenlere bazı ödemeler yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunda oluşturulan kurullardan/komisyonlardan bazılarında görev alanlara yapılan ödemeler şöyle:

**Bilimsel nitelikli komisyonlarda görev alanlara ek ödeme yapılıyor

Bilimsel nitelikli komisyonlarda veya tıbbi inceleme, tıbbi değerlendirme, tıbbi uygunluk onayı verme gibi iş ve işlemlerle ilgili yürütülen çalışmalarda, üniversitelerden görevlendirilen öğretim üyeleri ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen tabip, diş tabibi ve eczacılara aylık ek ödeme yapılıyor.

Yapılan ek ödemenin miktarı, 6500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımına göre hesaplanıyor.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde, bu ek ödemenin aylık brüt tutarı 624 TL olmaktadır.

**Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda görev alanlara ek ödeme yapılıyor.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna katılanlara, ayda iki defadan fazla olmamak üzere katıldıkları her toplantı günü için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarda ücret ödeniyor.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde, bu ödemenin aylık brüt tutarı en çok 576 TL olmaktadır.

**Diğer bazı komisyonlarda görev alanlara ek ödeme yapılıyor.

Finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile bazı sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını belirleme çalışmalarını yürütmek üzere kurulan komisyonlara (Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu hariç) katılanlara aylık ek ödeme yapılıyor.

Yapılan ek ödemenin miktarı, 6500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımına göre hesaplanıyor.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde, bu ek ödemenin aylık brüt miktarı, 624 TL olmaktadır.

**Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu toplantılarına katılanlara huzur hakkı ödeniyor.

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile verilen görevleri yapmak amacıyla, branşları SGK tarafından belirlenen uzman hekimlerden oluşan bu kurulda görev alanlara, katıldıkları her toplantı günü için 4000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ayda en fazla 8 toplantı için) huzur hakkı ödeniyor.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde, bu ödemenin aylık brüt tutarı en çok 3.074 TL olmaktadır.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir