Hangi kamu çalışanları en düşük maaşla emekli olur?

Kamu çalışanlarının emekli olmaları halinde alabilecekleri emekli aylığının miktarı, bazıları için çok düşük seviyede olmaktadır. Öyle ki, bazıları için hesaplanan emekli aylığı miktarı “en düşük emekli aylığı” diye bilinen seviyenin de altında olduğundan, bunlara ödeme yapılırken en düşük emekli aylığı seviyesi esas alınmaktadır.

En düşük emekli aylığı

Aylık gösterge tablosunda 14/2’ye karşılık gelen gösterge rakamı ve 30 fiili hizmet yılı esas alınmak suretiyle hesaplanan en düşük emekli aylığı, kamu görevlileri için bağlanacak emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının alt sınırını oluşturmaktadır.

2017 yılının ilk altı aylık dönemi için geçerli olan katsayılara göre en düşük emekli aylığı tutarı 1.750 TL’dir.

Emekli aylığı en düşük seviyede olanlar

Devlet memurları emekli olduklarında alabilecekleri aylığın miktarı en az 1.750 TL’dir. Emekliye ayrıldıklarında bu seviyede maaş alacak olan çok sayıda memur vardır.

Bu itibarla, emekli aylığı olarak 1.750 TL alacak olan Devlet memurlarının hangileri olduğu konusunda murunyeri.com olarak; ilk dört derecedeki bir kadrodan ve  bu kadronun ilgili kademesinden 25 fiili hizmet yılı ile emekli olmuş veya olacak memurlara ilişkin hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tabloda; en düşük emekli aylığı alan bazı memurlara hizmet sınıfları, unvanları, eğitim durumları ile kadro ve aylık derece/kademeleri itibariyle yer verilmiş olmakla birlikte, aynı miktarda emekli aylığı almalarına rağmen tabloda yer almayan bazı unvanlar da mevcuttur.

Öte yandan, Tabloda belirtilen kadro ve aylık derece/kademelerden daha ileri seviyede olanların emekli aylığı ise en düşük emekli aylığı rakamından daha yüksektir.

HİZMET SINIFI UNVANI EĞİTİMİ DERECE KADEME EMEKLİ AYLIĞI
Yardımcı Hizmetler (Bütün unvanlar) Bütün eğitim düzeyleri Bütün derece ve kademeler

1.750 TL

Genel İdare Hizmetleri *Şube Müdürü

*Uzman (kariyer olmayan)

*Şef

*Ayniyat Saymanı

*Memur

*VHKİ

*Mütercim

*İnfaz Koruma Memuru

*Zabıta Komiseri

*Zabıt Katibi

*İtfaiye Çavuşu

*Daktilograf

*Sekreter

*Ambar Memuru

*Mutemet

*Bilgisayar İşletmeni

*Koruma ve Güvenlik Görevlisi

*Şoför

*İcra Katibi

*Santral Memuru

Yükseköğrenim 4/7 ve daha aşağı
-Lise ve dengi 3/4 ve daha aşağı
Teknik Hizmetler *Teknisyen

*Ölçü ve Ayar Memuru

*Teknik Ressam

*Topograf

-Lise ve dengi 3/4 ve daha aşağı
Sağlık Hizmetleri *Hemşire

*Çocuk Gelişimcisi

*Tıbbi Teknolog

*Ebe, Sağlık Memuru

*Sağlık Teknikeri

*Sağlık Teknisyeni

*Laborant

-(Sağlık bilimleri lisansiyerleri dışındaki)Lisans

-Ön Lisans

4/7 ve daha aşağı
-Lise ve dengi 3/4 ve daha aşağı
Din Hizmetleri *Kuran Kursu Öğreticisi

*İmam-Hatip

*Müezzin-Kayyım

-(Dini yüksek öğrenim mezunları  dışındaki)Lisans

-Ön Lisans

4/7 ve daha aşağı
-Lise ve dengi 3/4 ve daha aşağı
Emniyet Hizmetleri Her unvan -Lise ve dengi 3/4 ve daha aşağı

Hesaplamada;

*İlgili personelin fiili hizmet süresinin 25 yıl olduğu varsayılmıştır. 

*Yükseköğretim mezunlarının 4/7 (ek gösterge 800) ve daha gerideki seviyelerde, lise ve dengi okul mezunlarının ise 3 /4 (ek gösterge 800) ve daha gerideki seviyelerde olduğu varsayılmıştır. 

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir