Görevde yükselmede eski çalışanlara ayrıcalık

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik bazı görevlere yükselecek olanlarda aranacak öğrenim düzeyinin en az ne kadar olması gerektiğini belirlemiştir.

Buna göre,

  • Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanacaklarda, en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aramaktadır.
  • Programcı, Şef, Amir ve bu düzeydeki görevlere atanacaklarda, en az 2 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranmaktadır.
  • Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanacaklarda, en az orta öğrenim görmüş olma şartı aranmaktadır.

18 yıl önce memuriyette bulunanlara tanınan ayrıcalık

18 Nisan 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”, bu tarih itibariyle memuriyetle ilişiği olanlar için, görevde yükselmede aranan eğitim şartına ilişkin özel düzenleme yapmıştır.

Buna göre;

-18 Nisan 1999 tarihi itibariyle 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olup aynı zamanda memuriyet ile ilişiği devam edenler,  görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda 4 yıllık öğrenim şartı aranan görevlere atanabilmektedirler. Bu konuda kurumlara takdir hakkı tanınmadığından, ilgili personelin söz konusu görevler için açılacak sınavlara başvurularında 4 yıllık öğrenim şartı aranmaz.

-18 Nisan 1999 tarihi itibariyle memuriyetle ilişiği devam edenler için, görevde yükselme uygulamaları bakımından aranan eğitim şartının kurumların özel yönetmelikleriyle daha alt düzeylerde belirlenmesi mümkündür. Ancak, görevde yükselme uygulamalarından yararlanma bakımından ilgili personel için daha alt öğrenim şartı belirleyip belirlememek konusunda kurumlar serbesttir.

-18 Nisan 1999 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden memuriyete başlayanların görevde yükselmesinde Genel Yönetmelikte unvanlar itibariyle belirlenen eğitim düzeyi şartı arandığından, belirlenmiş olan eğitim seviyesini değiştirme konusunda kurumların takdir hakkı bulunmamaktadır.

Öte yandan, atama yapılacak göreve ilişkin hizmet alanında 2 yıl süreli yükseköğrenim yapmış olanların müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az 2 yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanmaları, kurumların özel yönetmeliklerinde düzenlenmesi halinde mümkün olabiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir