Hizmet sınıfı veya görev unvanına göre memuriyete önde başlayanlar

Memuriyete girişte, bazı hizmet sınıflarında ve bazı mesleklerde görev alanlara, ilave derece/kademe verilmektedir. Bu çerçevede, görmüş oldukları eğitimler aynı olmakla birlikte, görev aldıkları sınıf ya da meslek farklı olduğu için emsallerine göre memuriyete daha ileriden başlayan memurlardan bazıları şunlar: 

1- Aşağıda sayılanlar, Teknik Hizmetler Sınıfında görev alırlarsa, memuriyete emsallerine 1 derece ileriden başlar.

   -Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci, matematiksel iktisatçı

   -Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları

   -Fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri

   -Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı

   -Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları

   -Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları

   -Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar 

2- Aşağıda sayılanlar, Emniyet Hizmetler Sınıfında görev alırlarsa, memuriyete emsallerine göre daha ileriden başlar.

   -İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler 2 derece ileriden başlar.

   -Lise ve dengi okulları bitirenler (lise mezununun giriş derece ve kademesi esas alınarak) 1 derece ve 1 kademe ileriden başlar.

   -Yükseköğrenimi bitirenler 1 derece ve 1 kademe ileriden başlar. 

3- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Orman Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Başmemuru, Gümrük Muhafaza Memur ve Gümrük Muhafaza Amiri kadrolarında görev alanlardan yükseköğrenim mezunu olmayanlar, memuriyete emsallerine göre 1 derece ileriden başlar. 

4- Hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, memuriyete emsallerine göre 1 derece ileriden başlar. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir