Rapor alan kamu çalışanının maaşı ne kadar azalır?

Hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanan Devlet memurlarından bazılarının mali haklarından, hastalık izni kullandıkları sürelerde kesinti yapılabilmektedir.

Devlet memurlarından, aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alanlar dışında kalanların mali hakları, hastalık izni kullanılan bazı dönemlerde azalmaktadır.

Zam ve tazminatlarda kesinti

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alan Devlet memurlarının; sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanmaları durumunda kullandıkları hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri dışında kalan hallerde, bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süreleri toplamı 7 günü aştığında, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

Ek özel hizmet tazminatında kesinti

**Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolardaki personele ödenen ek özel hizmet tazminatları, bu personelin hastalık izni kullandığı sürelerde (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç) ödenmez.

**Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden açık çalışma alanlarında fiilen görev yapanlara ödenen ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı), bu personelin hastalık izni kullandığı sürelerde ödenmez. 

Vekâlet görevi sırasında hastalık izni kullanırken kesinti

Bir görevin vekâleten yürütülmesi nedeniyle asıl görev ile vekâlet edilen görevin zam ve tazminat farkının ödendiği durumlarda, hastalık izni kullandığı için vekâlet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için) zam ve tazminat farkı ödenmez.

Bir görevin vekâleten yürütülmesi nedeniyle asıl görev ile vekâlet edilen görevin ek ödeme farkının ödendiği durumlarda, hastalık izni kullandığı için vekâlet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için) ek ödeme farkı ödenmez.

(memurunyeri.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir