Bugün emekli olan kamu çalışanının maaşı ne kadar azalır?

Çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının emekli olunca alacakları maaşın miktarı, çalışırken almakta oldukları maaşa göre düşük olmaktadır.

Emekli olmaları nedeniyle memurların aylık gelirlerinde meydana gelen azalmanın miktarı, ilgili memurların; kadro unvanlarına, derecelerine, ek göstergeden yararlanma durumlarına, makam tazminatından yararlanıp yararlanmamalarına ve hizmet sürelerine göre değişmektedir.

Bu çerçevede, 15 Haziran 2017 tarihinden önce emekliye ayrılacak Devlet memurlarının alabileceği emekli aylığı miktarının, bu memurların çalışırken almakta oldukları aylık net maaş miktarından ne kadar düşük olacağı konusunda,memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablodaki bilgiler; yükseköğrenim mezunu olan, hizmet süresi 30 yıl olan, gelir vergisi bakımından %15’lik dilimde olan, kadro derecesi 1 olan ve emekli kesenek seviyesi 1/4 olan memurlara göre hesaplanmıştır.

Emekliye ayrılan memurun aylık maaşındaki azalma miktarı (2017 yılı ilk altı ayında)

Unvan Aylık Net Maaş Emekli Maaşı Aylık Gelirdeki Azalma
MÜSTEŞAR 10.049 TL 6.548 TL 3.501 TL
GENEL MÜDÜR 8.739 TL 5.800 TL 2.939 TL
DAİRE BAŞKANI (müstakil) 7.114 TL 3.998 TL 3.116 TL
MÜFETTİŞ – UZMAN (merkez-kariyer) 6.056 TL 3.798 TL 2.258 TL
MAARİF MÜFETTİŞİ 4.087 TL 2.799 TL 1.288 TL
UZMAN TABİP 4.911 TL 2.799 TL 2.112 TL
VETERİNER 4.224 TL 2.799 TL 1.425 TL
MÜHENDİS 4.259 TL 2.799 TL 1.460 TL
ÖĞRETMEN 3.129 TL 2.296 TL 833 TL
İSTATİSTİKÇİ 3.749 TL 2.296 TL 1.453 TL
HEMŞİRE (mesleki lisans) 3.389 TL 2.296 TL 1.093 TL
AVUKAT 4.050 TL 2.296 TL 1.754 TL
VAİZ (mesleki lisans) 3.266 TL 2.296 TL 970 TL
POLİS MEMURU 3.724 TL 2.396 TL 1.328 TL
EKONOMİST 2.905 TL 2.296 TL 609 TL
MALİ HİZMETLER UZMANI (merkez sayılan) 4.921 TL 2.232 TL 2.689 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ 4.165 TL 2.232 TL 1.933 TL
DEFTERDARLIK UZMANI 4.066 TL 2.232 TL 1.834 TL
GELİR UZMANI 4.041 TL 2.232 TL 1.809 TL
MALİ HİZMETLER UZM. (merkez sayılmayan) 4.024 TL 2.232 TL 1.792 TL
SOSYOLOG 3.331 TL 2.232 TL 1.099 TL
TEKNİKER (TH) 3.329 TL 2.232 TL 1.097 TL
ZABIT KÂTİBİ 3.310 TL 2.232 TL 1.078 TL
ŞEF 3.041 TL 2.232 TL 809 TL
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2.927 TL 2.232 TL 695 TL
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 2.878 TL 2.232 TL 646 TL
MEMUR 2.828 TL 2.232 TL 596 TL
HİZMETLİ 2.498 TL 1.828 TL 670 TL

*Aylık maaş hesabında, aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, eş ve çocuk yardımı almayan personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Aylık maaş hesabına, döner sermayeden yararlanan personel için, emsali personele ödenen ek ödeme tutarında net sabit döner sermaye ödemesi dahil edilmiştir.

*Aylık maaş hesabında,  çalışılan yer ve kurumlardan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

*Aylık maaş hesabında, sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

*Emekli aylığı hesabına, ek ödeme dahil edilmiştir.

*Polis Memuru emekli aylığı hesabına, ilave 100 TL ödeme dahil edilmiştir.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir