Sözleşmeli öğretmenliğe geçişin esasları

Milli Eğitim Bakanlığı, boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli öğretmen istihdam edebiliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına her yıl Şubat döneminde atama yapılması esas olmakla birlikte, pozisyon imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde MEB tarafından gerekli görülmesi durumunda Şubat dönemi dışında atama yapılması da mümkün. Bu çerçevede, 2017 yılı Şubat döneminde de sözleşmeli öğretmen alımı yapılması planlanıyor.

**Sözleşmeli öğretmen olarak atanacakların belirlenmesi

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin olarak yapılacak duyuruda belirtilen süre içinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan adaylardan, KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre her alan için belirlenecek kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav, MEB tarafından sözlü sınav komisyonu oluşturulması öngörülen sözlü sınav merkezlerinde yapılacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanların en fazla 20 tercih hakkı olacak. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtecek. Tercihleri dışında  bir yere atanmayı kabul etmediğini belirten adaylar tercihlerine yerleşemezlerse atamaları yapılmayacak.

**Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şöyle olacak.

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.

**Sözleşmeli öğretmenlerin nakli ve öğretmen kadrosuna geçişi

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenler gibi adaylık eğitimine tabi tutulacak.

Sözleşmeli öğretmenlerle her yıl olmak üzere en çok 4 yıl süreyle sözleşme yapılacak. Bir yılın sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerli olacak.

Sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacak ve aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli öğretmenin eşi, öğretmene tabi olacak.

Adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği bulunduğu yerde 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda kadrolu öğretmenliğe atanacak. Öğretmen kadrosuna atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapmak zorunda olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir