Görevini yapmayan memur hakkında uygulanacak disiplin cezaları

Devlet memurları, çalıştıkları kurumlarda yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri yapmadıklarında çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilmektedirler.

Memurların görevlerini tam ve zamanında yerine getirmelerini sağlamak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda çeşitli yaptırım hükümlerine de yer verilmiş ve “memurların amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu” olduklarını hükme bağlamıştır.

Ancak, bu düzenlemelere rağmen, memurun görevini hiç veya gereği gibi yapmadığından söz edildiği durumlarda, ilgili amirlerin memurlar hakkında gerekli yaptırımları uygulama yoluna giderek soruna çözüm bulması gerekecektir.

Görevini yapmayan memur hakkında uygulanacak disiplin cezaları

Kendisine verilen görevi yapmayan veya geç ya da eksik yapan Devlet memurları hakkında, disiplin hükümlerinin uygulanması da söz konusudur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre;

*Görevini tam ve zamanında yapma hususunda kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura UYARMA cezası verilir.

*Görevini tam ve zamanında yapma hususunda kusurlu davranan memura KINAMA cezası verilir.

*Görevini kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura AYLIKTAN KESME cezası verilir.

*Görevini kasten yapmayan memura KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verilir.

Öte yandan, disiplin cezası verilmesine sebep olan fiil veya hali, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi için gerekli süreler dolmadan, yeniden işleyen (tekerrür hali) memur hakkında bir derece ağır olan disiplin cezası uygulanacağından, “görevini kasten yapmamak” fiilinin iki defa işleyenlerin DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası alması da söz konusu olabilir.

Ancak, görevini yapmayan ya da geç veya eksik yapan memur hakkında hangi cezanın verileceği hususunun; ilgili disiplin amirlerinin Devlet memuriyetine bakışına, personele eşit yaklaşım düşüncesine ve amir sorumluluğuna uyup uymamasına göre değişebileceğini değerlendirmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir