Sözleşmeli sağlık personeli istihdamında yeni düzenlemeler getirildi

OHAL kapsamında çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen bir madde ile, sözleşmeli uzman çalıştırılmasının yanı sıra diğer sağlık personelinin de sözleşmeli istihdamı konusu düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye göre;

  • Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilecek.
  • Bu personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre merkezi yerleştirme ile atanabileceği gibi, KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atanabilecek.
  • Bu şekilde atanan sözleşmeli sağlık personeli 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabi olacak.
  • Sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilecek.
  • Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde Devlet memuru (4/A) kadrolarına atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak ve bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.
  • Memur kadrosuna atananların, sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.
  • Memur kadrosuna atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir