Özel harekat polisliğinde KPSS’den sonra, askerlik şartı da kaldırıldı.

17 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan 671 sayılı KHK ile, özel harekat polisi istihdamına ilişkin düzenleme yapılmış ve bu personelin alımında KPSS şartı aranmayacağı ancak adaylarda askerlik yapmış olma şartının aranacağı hükme bağlanmıştı.

29 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile, özel harekat polisi istihdamına ilişkin hükümlerde bazı düzenlemelere gidildi.

Buna göre, özel harekât polisi alımında askerlik şartı aranmayacak.

Kimler özel harekât polisi olabilecek?

Düzenlemenin son haline göre;

-28 yaşından gün almamış

-En az lise veya dengi okul mezunları

-Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı sonucuna göre polis meslek eğitim merkezlerine, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere alınabilecek.

Adaylarda, askerlik ve KPSS şartı ise aranmayacak.

676 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesi

MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir