Üniversitelerde rektör adayının seçimle belirlenmesi tarih oldu

Üniversitelerde, rektör adayının öğretim üyelerinde belirlenmesi uygulanmasına son verildi.

OHAL kapsamında çıkarılan 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, rektör adayı belirlemek için üniversitelerde seçim yapılmayacak.

  • Devlet üniversitelerinde rektör, YÖK tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanacak. Önerilen adayların 1 ay içinde atanmaması ve YÖK tarafından iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde, Cumhurbaşkanı rektörü doğrudan atayabilecek.
  • Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin YÖK’e teklifi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Devlet üniversitelerinin rektörleri, üniversite öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanmaktaydı.

Seçim için yapılan birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttı. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenmekteydi.. Bu toplantıda en çok oy alan altı kişi aday olarak seçilmiş sayılıyordu. Yükseköğretim Genel Kurulu ise bu adaylar arasından seçeceği üç kişiyi Cumhurbaşkanlığına sunuyordu. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini rektör olarak atıyordu.

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılıyordu.

676 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesi

MADDE 85- 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir