Millî Savunma Bakanlığı personeli başka kurumlara atanabilecek.

OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin düzenlemeler içeren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile,  Millî Savunma Bakanlığı personelinin gerek görülmesi halinde başka kurumlara naklen atanmasına imkan veriliyor.

676 sayılı KHK, “1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanun”da bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden biri de, Bakanlık memurlarının başka kurumlara nakline ilişkin.

Yapılan düzenlemeye göre;

-Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan,

-Milli Savunma Bakanlığının özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak Bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenlerden

-Milli Savunma Bakanlığında oluşturulacak komisyona yaptırılacak tahkikat sonucuna göre Millî Savunma Bakanı tarafından uygun görülenler,

-Genel hükümlere göre merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmadan Başbakanlık aracılığıyla başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanacak.

Bu uygulama, geçici bir düzenleme şeklinde olmadığı için, Bakanlığın gerek gördüğü her zaman personelin başka kurumlara nakli söz konusu olabilecek.

676 sayılı KHK’nın ilgili maddesi

MADDE 60- 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 10- Millî Savunma Bakanlığı fiili kadrosuna dahil 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden Bakanlığın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak Bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenlerden Bakanlıkta oluşturulacak komisyona yaptırılacak tahkikat sonucuna göre Millî Savunma Bakanınca uygun görülenler, genel hükümlere göre merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmadan Başbakanlık aracılığıyla başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir