Kariyer meslek sahiplerinin ücret farklılığı yeniden Anayasa Mahkemesi gündeminde

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer meslek denilen unvanlarda görev yapan personelin, ücret ve makam tazminatı bakımından merkez teşkilatı personeli ve diğer personel olarak ayrılması sonucunu doğuran düzenlemelerin iptali yeniden Anayasa Mahkemesi gündemine geldi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan bazı ibareler ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili hükümlerinde yer alan bazı ibarelerin iptali istemi ile CHP Milletvekilleri tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi ilk değerlendirmesini 23 Kasım 2016 tarihinde yapacak.

Aynı ibareler daha önce iptal edilmişti

657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’nın iptali istenen ibareleri, daha önce 666 sayılı KHK ile düzenmiş ve bu ibareler Anayasa Mahkemesi tarafından “gelir uzmanı” yönüyle iptal edilmişti.

Gelir Uzmanları yönüyle İptal edilen ibareler, bu ibareleri getiren 666 sayılı KHK’nın dayandığı Yetki Kanunu kapsamında yapılabilecek düzenlemeler olamayacağı gerekçesiyle Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bulunmuş ve Resmi Gazete’de yayımlanmasından (24 Mayıs 2016 tarihinde yayımlandı) itibaren 1 yıl sonra iptal kararının yürürlüğe girmesine Karar verilmişti.

İptal edilen ibareler, 20 Ağustos tarihli ve 6745 sayılı torba Kanun ile aynı şekilde yeniden düzenlenmişti.

Yapılan yeniden düzenleme ile ilgili haberimiz için TIKLAYINIZ…

İptali istenen düzenleme

**6745 sayılı Kanunun 11. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8. sırasının (b) bendinde yer alan “…(ğ) bendinde…” ve “…merkez teşkilatına…” ibarelerinin iptali isteniyor.

**6745 sayılı Kanunun 77. Maddesiyle değişik; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez Teşkilatlarında…” ibaresi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı Cetvelin (1) numaralı sırasının “Kadro Unvanı” başlıklı bölümünde yer alan “…(ğ) bendinde…” ve “…merkez teşkilatına…” ibarelerinin iptali isteniyor.

Bu ibareler iptal edilirse ne olur?

Anayasa Mahkemesinin, 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’ya ilişkin söz konusu ibareleri iptal etmesi ve başka bir düzenleme de yapılmaması halinde;

**Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ile Maarif Müfettişleri ile bunların yardımcılarının özlük haklarında iyileşme meydana gelecek.

**Merkez teşkilatı personeli sayılmayan kariyer meslek personeli hakkında da ücret ve tazminat göstergesine göre belirleme yapılması imkanı doğacak.  Bu durum, söz konusu personelin aylık ücretlerinde artış olacağı ve ücret bakımından kariyer meslek personeli arasında unvan bakımından ücret farklılığı olmayacağı anlamına geliyor.

**Haklarında makam tazminatı belirlenmemiş olan kariyer meslek personeli de, merkez teşkilatından sayılan kariyer personel gibi, 1 inci derecede 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatına hak kazanabilecek. Bu durum, söz konusu personelin emekli olması halinde alacağı emekli aylığının daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir