Görevde yükselmede eğitim şartı nedir?

Görevde yükselme suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait görevlere atanmada, ilgili personelde belli bir eğitim şartı da aranmaktadır.

Devlet memurları, görevde yükselme kapsamındaki görevlere atanabilmek için, kurumların özel yönetmeliklerinde aranan şartlara (bu şartlardan biri de eğitim şartıdır) sahip olmaları ve girecekleri yazılı sınavda başarılı olduktan sonra kabul edilecekleri sözlü sınav sonucunda da atama yapılacak kadro sayısı ölçüsünde başarılı olmaları gerekmektedir.

Görevde yükselmede aranacak eğitim şartının alt sınırları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te düzenlenmiş ve kurumların özel yönetmeliklerinde de hangi görev için hangi eğitim şartının aranacağı belirtilmiştir.

En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma şartı aranan görevler

Görevde yükselme genel Yönetmeliğine göre, atanabilmek için en az 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olma şartı aranan görevlerden bazıları şunlar:

*Müdür, Şube Müdürü, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı ve bu görevlerle aynı veya daha üst düzeydeki görevler.

Öte yandan, 18/4/1999 tarihinde memuriyette bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların “Müdür, Şube Müdürü, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı ve bu düzeyde bulunan görevlere” atanması mümkündür.

Ayrıca, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personeli için, kurumlar özel yönetmelikleriyle 4 yıllık yükseköğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi de belirleyebilir.

Bunların yanı sıra,  kurumların özel yönetmelikleriyle, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az iki yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanması sağlanabilir.

En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olma şartı aranan görevler

Görevde yükselme genel Yönetmeliğine göre, atanabilmek için en az 2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olma şartı aranan görevler şunlar:

*Şef, Amir ve bu görevlerle aynı veya daha üst düzeydeki görevler.

Ayrıca, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personeli için, kurumlar özel yönetmelikleriyle 2 yıllık yükseköğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi de belirleyebilir.

En az orta öğrenim (lise ve dengi okul) mezunu olma şartı aranan görevler

Görevde yükselme genel Yönetmeliğine göre, atanabilmek için en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranan görevler şunlar:

*Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu görevlerle aynı veya daha üst düzeydeki görevler.

Ayrıca, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personeli için, kurumlar özel yönetmelikleriyle ortaöğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi de belirleyebilir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.