Gelir uzmanlarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararı ne anlama geliyor?

Bu günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan binlerce gelir uzmanı arasında tatlı bir heyecan ve beklenti hakim.

Çünkü Anayasa Mahkemesi, Gelir uzmanlarının maaşlarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan bazı ibareler ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili hükümlerinde yer alan bazı ibareleri, Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren gelir uzmanları arasında  merkez ve taşra ayırımı nedeniyle, özlük haklarında, merkez gelir uzmanları lehinde bazı farklılıklar bulunuyor.

Söz konusu bu farklılıkların giderilmesi amacıyla açılan davada, nihai karar mercii Anayasa mahkemesi kararını verdi. Şimdi iptal edilen hükümlerle ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Aksi takdirde, bir yıl sonra merkez uzmanlar ile taşra uzmanlarının maaşı eşitlenecek. 

İptal edilen hükümler, 666 sayılı KHK’nın dayandığı Yetki Kanunu kapsamında yapılabilecek düzenlemeler olamayacağı gerekçesiyle Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bulundu ve  verilen bu iptal Kararları, 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Bu iptal kararı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesinin kariyer meslek personeline ilişkin olarak verdiği ve Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararı, sadece Gelir Uzmanları ile Gelir Uzman Yardımcılarını ilgilendiriyor.

İptal edilen hükümlerle ilgili olarak, önümüzdeki 1 yıl içerisinde yeni bir yasal düzenleme yapılmaz ise;

  • Merkez teşkilatlarında sayılmayan kariyer uzmanlardan “Gelir Uzmanı” ve Gelir Uzman Yardımcısı” unvanlı olanlar, merkez teşkilatında sayılan uzman ve uzman yardımcıları gibi ücret alacak. (Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi, Devlet Gelir Uzmanı, Maliye Uzmanı ve Gelir Uzmanı Maaşı aynı seviyede olacak)
  • Haklarında makam tazminatı belirlenmemiş olan Gelir Uzmanları, 1 inci derece kadroda diğer merkez kariyer personeli gibi 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatına hak kazanacak.
  • İptal kararları sadece Gelir Uzmanı yönüyle verildiğinden, 1 yıl içinde başka bir gelişme olmaması durumunda, gelir uzmanlarının iptal kararları nedeniyle yararlanacağı yeni özlük haklarından, merkez teşkilatında sayılmayan diğer kariyer meslek personeli ise yararlanamayacak. Merkez teşkilatında sayılmayan diğer kariyer meslek kadroları şunlar: İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları (merkez personeli sayılmayanlar), Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ile Maarif Müfettişleri ile bunların yardımcıları.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı için tıklayınız … 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir