Ek gösterge çalışan memurun maaşını ne kadar arttırır?

Bir kamu çalışanının maaşı, taban aylığının yanında bir çok kalemden oluşmaktadır. Ek gösterge aylığı da bu kalemlerden birisidir. Memurun aldığı ek gösterge rakamının maaşına etkisini bulabilmek için bazı verilerin bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Memurun net maaşı, maaşı oluşturan gelir kalemlerinden gider kalemlerinin çıkarılmasıyla bulunur. Gelir ve gider kalemleri ise aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

1-Gelir Kalemleri

 • Gösterge Aylığı, 
 • Ek Gösterge Aylığı, 
 • Taban Aylığı,
 • Kıdem Aylığı
 • Yan Ödemeler,
 • Tazminatlar, 
 • Ek Tazminatlar, 
 • Makam ve Temsil/Görev Tazminatı, 
 • Yabancı Dil Tazminatı,
 • Aile Yardımı (Eş), 
 • Aile Yardımı (Çocuk), 
 • Ek Ödemeler, 
 • Toplu Sözleşme İkramiyesi

2-Gider Kalemleri

 • Gelir Vergisi,
 • Damga Vergisi,
 • Sosyal Güvenlik Keseneği (kişi)
 • Sendika Aidatı

-Ek Gösterge Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktarı ifade etmektedir. 1995/4625 sayılı Danıştay kararı gereğince, kazanılmış hak aylığına esas dereceler ek gösterge aylığının hesaplamasında kullanılmaktadır.

Ek gösterge aylığının brüt miktarı, 

Ek Göstergke Aylığı=Ek Gösterge Rakamı*Maaş Katsayısı

formülüyle hesaplanır.

Bu formülde geçen “Ek Gösterge Rakamı”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun eklerinde yer alan ek gösterge cetvelinden öğrenilebilir.  

Maaş katsayısı(aylık katsayısı) ise, her altı aylık dönemler için yeniden belirlenmektedir. Güncel maaş katsayısını öğrenmek için tıklayınız...

Aylık/kadro derecesi 1 olan ve 2200 ek göstergesi olan bir gelir uzmanının ek göstergesi 3600’e çıkarılması durumunda maaşı ne kadar artar?

Mevcut brüt ek gösterge aylığı:2200*0,088817=195,40 

Ek göstergenin 3600 TL olması durumunda brüt ek gösterge aylığı:3600*0,088817=319,74

Ek gösterge aylığının netine ulaşmak için kişi için sgk kesintileri düşüldükten sonra  kalan matrahtan gelir ve damga vergisinin de düşülmesi gerekmektedir.

Gelir vergisi tarifesi Gelir Vergisi Kanunun 103.Maddesinde her yıl yeniden belirlenmektedir. Damga vergisi oranı binde 7,59’dur. 

Özetlemek gerekirse, aylık/kadro derecsi 1 olan ve 2200 ek gösterge üzerinden maaş alan bir gelir uzmanının ek gösterge rakamının 3600’e yükseltilmesi durumunda,  maaşı brüt olarak 124,34 TL artar.

—————————

Sosyal Güvenlik kesinti bilgileri:

1- 5510 sayılı Kanun Öncesi çalışan personel için kesenekler;

Emekli Sandığı Kişi Kesintisi için (%16);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının(9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı] * %16

Kurum karşılığı için (%20);

Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı * %20

Genel Sağlık Sigorta kesintisi için (% 12);

Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı * % 12 

En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı ise:

Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda %240’na

Ek Göstergesi 7600 (dahil)-8400(hariç) arasında olanlarda %180

Ek Göstergesi 4800 (dahil)-7600(hariç) arasında olanlarda %150

Ek Göstergesi 3600 (dahil)-4800(hariç) arasında olanlarda %130

Ek Göstergesi 2200 (dahil)-3600(hariç) arasında olanlarda %70

Diğerlerinde %40’ına tekabül eden miktardır. 

2- 5510 sayılı Kanun Sonrası çalışan personel için kesenekler; 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Kişi Kesintisi (% 9);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı)]* % 9 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Kurum Kesintisi (% 11);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı)]* % 11 

Genel Sağlık Sigortası Kişi Kesintisi için (% 5);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı)]* % 5 

Genel Sağlık Sigortası Kurum Kesintisi için (% 7,5);

[(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı)]* % 7,5

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.