Sözleşmeli öğretmenliğe atanmada, KPSS şartı aranmayanlar kimlerdir?

KPSS puanına göre belirlenen adaylar arasından sözlü sınavla sözleşmeli öğretmen istihdam edebilen Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen olarak atayacağı bazı adaylarda KPSS puanı şartı aramıyor.

Sözleşmeli öğretmen istihdamı

MEB, boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebiliyor.

Sözleşmeli öğretmen olabilmek için;

-memuriyete girişte aranan genel şartlara sahip olmak,

-öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlara sahip olmak,

-KPSS puan sırası itibariyle, alım yapılacak her bir pozisyonun üç katı aday arasına girmek,

-MEB tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak

gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar 4 yıl süreyle başka bir yere atanamıyor. Aday memuriyete ilişkin hükümlere tabi olmamakla birlikte, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi olan sözleşmeli öğretmenler, 4 yıllık çalışma süresini tamamladıklarında isterlerse bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanabilecek ve atandıktan sonra aynı yerde 2 yıl daha çalışması zorunlu olacak.

KPSS puanı şartı aranmayanlar

Sözleşmeli öğretmen olarak atanacakların bazılarında KPSS şartı aranmıyor. Geçici olan bu düzenleme, özel dershane ve öğrenci etüt merkezlerinin bazı eğitim personeli hakkında sadece bir defa yapılacak olan sözlü sınavla uygulanacak.

KPSS şartı aranmadan sözleşmeli öğretmenliğe alınacaklar, sadece kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilecek.

Bu geçici düzenleme kapsamında KPSS şartı aranmadan sözleşmeli öğretmen olabilmek için;

-Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14 Mart 2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmış olmak,

-Bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresinin 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla en az 6 yıl olması,

-1 Eylül 2016 tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

-Öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlara (KPSS şartı hariç) sahip olmak

-Memuriyete girişte aranan genel şartlara sahip olmak,

-MEB tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak (sözlü sınav 1 Mart 2017 tarihine kadar yapılacak)

gerekiyor.

KPSS şartı aranmadan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atananlar 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Bu öğretmenlerin adaylık süreci ve kadrolu öğretmenliğe geçişleri ise diğer sözleşmeli öğretmenlerin tabi olduğu esaslarla aynı şekilde yapılacak.

başarı sırasına göre ek 4 üncü madde kapsamında istihdam edilmek üzere kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilir.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir