Görevden uzaklaştırılan kamu çalışanı, göreve iade edilmesiyle hangi hakları elde eder?

Görevden uzaklaştırılan memurlar; görevden uzaklaştırma süresince göreve gelmemekte, aylıklarının üçte ikisini almakta ve 657 sayılı Kanunda öngörü sosyal hak ve yardımlardan (başka bir düzenlemeyle sınırlama getirilen haller hariç) faydalanmaya devam etmektedirler.

Hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan memur, görevden uzakta geçirdiği sürelerde yoksun kaldığı memuriyet haklarına kavuşur.

Buna göre;

-Aylığının kesilmiş olan 1/3’lük kısmı memura ödenir.

-Görevden uzakta geçirdiği süreler, memurun kıdem süresinden değerlendirilir.

-Görevden uzakta geçirdiği süreler, memurun kademe/derece ilerlemesinde hesaba katılır.

-Kullanmamış olduğu yıllık izin sürelerini, yıllık izinlerin kullanımına ilişkin usule uygun olarak kullanabilir. Örneğin, 2016 yılında görevden uzaklaştırılıp 2017 yılında göreve başlatılan memur, 2016 yılına ait kullanmadığı yıllık izin sürelerini 2017 yılı içinde kullanabilir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.