Yüksek Lisans yapınca hangi kamu çalışanlarının maaşı artar?

Memuriyete girmeden önce veya memuriyet sırasında yüksek lisans yapılması, memura ilave kademe ilerlemesi sağlarken, bazı memurların aylık ücretlerinde artışa da neden olabilmektedir.

Yüksek lisans yapan memurların aylık ücretleri, ilave kademe ilerlemesinden etkilenirken, ayrıca bu eğitimlerden dolayı bazı memurların aylık ücretleri artabilmektedir.

İlave kademe ilerlemesinin maaşa etkisi, ilgili memurun bulunduğu derece ve kadro unvanına göre farklı miktarda olabilmektedir. Bu yazıda, yüksek lisans yapmanın memur maaşına etkisinden söz edilirken, kademe ilerlemesinden kaynaklı maaş artışına değinilmeyecektir.

Yüksek lisans yapmış olmak, Ekonomist, Hemşire ve Ebe unvanlı Devlet memurlarının aylık maaşlarında artışa (kademe ilerlemesinden kaynaklanan artış dışında) neden olabilmekte, diğer unvanlardaki memurların maaşını ise etkilememektedir.

Ekonomist

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil “Ekonomist” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, ekonomi alanında yüksek lisans yapmış olmaları durumunda, özel hizmet tazminatları artmaktadır.

Ekonomist kadrosunda olup ekonomi alanında yüksek lisans yapmış olan Devlet memurlarının 2017 yılı Ocak ayı net maaşları, ekonomi alanında yüksek lisans yapmamış ekonomistlere göre (ilave 1 kademeden kaynaklı fark hariç); 1-4 derecelerde aylık alanlar için 453 TL, diğer derecelerden aylık alanlar için ise 389 TL daha fazla olacak.

Hemşire/Ebe

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil “Ebe” ve “Hemşire” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, meslekleriyle ilgili alanda yüksek lisans yapmışlarsa ilgisine göre “Uzman Hemşire”/ ”Uzman Ebe” unvanını kazanmakta ve özel hizmet tazminatları artmaktadır.

Uzman Ebe ve Uzman Hemşire unvanlı memurların 2017 yılı Ocak ayı net maaşları, uzman olmayan emsal personele göre (ilave 1 kademeden kaynaklı fark hariç); memuriyete 1/9/2008 tarihinden önce başlamış olanlar için 45 TL, sonra başlamış olanlar için ise 40 TL daha fazla olacak.

(memurunyeri.com)

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.