Kamu çalışanlarının ek göstergeleri

Ek göstergeler, kamu çalışanlarının hizmet sınıfı, görev türü ve kadro/aylık derecesine göre belirlenmektedir. Ek gösterge kamu çalışanlarının görev aylıklarını etkilemekle birlikte,  asıl eskisini emekli aylığı ve emekli ikramiyesi üzerinde göstermektedir.

Yükseköğrenim mezunu ve aylık/kadro derecesi 1 olan kamu çalışanlarından bazılarının ek göstergeleri aşağıdaki gibidir:

EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR
Hizmetli Teknisyen Yardımcısı Aşçı
Berber Kaloriferci Terzi
EK GÖSTERGESİ 2200 OLANLAR
Memur Polis Memuru Gelir Uzmanı
Şoför Emniyet Amiri Mali Hizmetler Uzmanı
Şef Bilgisayar İşletmeni Sosyolog
Şube Müdürü Mütercim Araştırmacı
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Zabıt Katibi Zabıta Memuru
İtfaiye Çavuşu Çözümleyici Programcı
Arkeolog Tekniker İnfaz Koruma Memuru
Kütüphaneci İş ve Meslek Danışmanı İcra Müdürü
EK GÖSTERGESİ 3000 OLANLAR
Hemşire(mesleki lisans) Jeolog Psikolog
Kimyager Fizyoterapist Ekonomist
Avukat Vaiz Matematikçi
Öğretmen İstatistikçi Sosyal Hizmet Uzmanı
Diyetisyen Antropolog Ebe (mesleki lisans)
EK GÖSTERGESİ 3600 OLANLAR
Veteriner Eczacı Uzman Tabip
Daire Başkanı (mahalli idareler hariç) Mimar Diş Hekimi
Mühendis Şehir Plancısı Bakanlık Müşaviri
Uzman (merkez-kariyer) Bakanlık Müfettisi Genel Müdür Yardımcısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir