Asgari ücret artışı memur maaşlarını da arttırıyor.

Çalışanlar.Net-Bu günlerde işçi ve işveren temsilcileri ile hükümet son kez masaya oturup 2016 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecekler. Yeni belirlenen asgari ücret arttışından memur maaşları da etkilenecek.

Çünkü memur maaş hesabında, ödenedek olan gelir vergisinden düşülen asgari geçim indirim(AGİ) tutarı, her yıl asgari ücretin yıl başındaki mitarı esas alınarak belirleniyor.  AGİ tutarları, asgari ücretin yıl içinde artış göstermesinden ise etkilenmemektedir.

Asgari Geçim İndirimi(AGİ) tutarları nasıl hesaplanır?

Asgarî geçim indirim tutarları hesaplanırken; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret miktarının yıllık brüt tutarının belli oranları (çalışanların eş ve çocuk durumuna göre) esas alınmakta ve bu oranlara göre belirlenen tutarların, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpımı suretiyle de çalışanlar hakkında uygulanacak yıllık AGİ tutarları belirlenmekte ve bu tutarın ay sayısına bölünmesiyle de aylık AGİ tutarlarına ulaşılmaktadır.

Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli Asgari Ücretin net 1300 TL olması durumunda, 2016 yılında uygulanacak AGİ tutarları şu şekilde hesaplanacaktır:

*1 Ocak 2016 tarihinden geçerli asgari ücretin net 1.300,00 TL olması durumunda, Brüt Asgari Ücret 1.645,76 TL olacak.

*Gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oran %15 olduğundan, AGİ uygulanacak tutarlar; 1.645,76 X 15 /100 = 246,86 TL esas alınarak hesaplanacak.

*Çalışanın kendisi için uygulanacak AGİ: 246,86 X 50 / 100 = 123,43 TL olacak.

*Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için uygulanacak AGİ: 246,86 X 10 / 100 = 24,69 TL olacak.

*Birinci çocuk için uygulanacak AGİ: 246,86 X 7,5 / 100 = 18,52 TL olacak.

*İkinci çocuk için uygulanacak AGİ: 246,86 X 7,5 / 100 = 18,52 olacak.

*Üçüncü çocuk için uygulanacak AGİ: 246,86 X 10 / 100 = 24,69 TL olacak.

*(Eş için AGİ almayanlar hakkında) Dördüncü çocuk için uygulanacak AGİ: 246,86 X 5 / 100 = 12,34 TL olacak.

*(Eş için AGİ almayanlar hakkında) Dördüncü çocuk için uygulanacak AGİ: 246,86 X 5 / 100 = 12,34 TL olacak.

Çalışanlar, yukarıdaki hesaplamalar sonucu elde edilen tutarları, eş ve çocuk durumlarına göre toplayarak, haklarında 2016 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirim tutarlarına ulaşabilirler.

Asgari ücretin brüt rakamının 1 Ocak 2016 tarihi için farklı belirlenmesi durumunda, yukarıda belirtilen AGİ tutarları da farklı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir