Diğer ücret matrah ve tahakkuk bilgileri

!!!!!!!!!!!!!!

Not:Vergi dairesinde diğer ücret mükellefiyet tesis ettirme uygulaması, 01.01.2022 tarihi itibariyle kaldırıldığı için, bu tarihten sonra vergi dairelerinde diğer ücretli mükellefiyet tesisi yapılmayacak ve tahakkuk kesilmeyecektir.

Diğer Ücret Matrah ve Tahakkuk Miktarları:

Yıllar      Matrah     Tahakkuk

2021     10.711,15   1.606,73

2020      8.829,00      1.324,35

2019      7.674,00      1.151,10

2018      6.088,50      913,28

2017      5.332,50     799,88

2016      4.941,00     741,15

2015      3.604,50      540,68

2014      3.213,00     481,95

2013      2.935,80     440,37

AÇIKLAMALAR:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 64.Maddesine göre “Diğer ücretli” olarak çalışanlar, içinde bulundukları yılın vergisini, vergi dairelerinde şubat ayı içinde tahakkuk ettirmeleri gerekmektedir.

Diğer ücret vergi matrahı, içinde bulunulan takvim yılının başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 25’idir. Bu matrah üzerinden yüzde 15 oranında vergi tahakkuk ettirilir ve iki taksit halinde ödenir. 1.Taksit Şubat ayının sonuna kadar, 2.Taksit ise Ağustos ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yıl(dönem) içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin diğer ücret matrahı, işe başlanan ay hariç, dönemin sonuna kadarki aylara isabet edecek kadar hesaplanır.

Takvim yılının birinci yarısı içinde işi bırakan diğer ücretliler, keyfiyeti vergi dairelerine 2.yarı girmeden bildirirlerse, ikinci taksite isabet eden vergi terkin edilmesi gerekmektedir.

Zamanında tahakkuk ettirilmeyen diğer ücret vergileri için, vergi dairelerince, diğer ücretlinin işverenine cezalı tarhiyat yapılmaktadır.

Not:Olabilecek maddi hatalardan sitemiz sorumlu değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir