Vergide e-tebliğat dönemi 1 Ocak 2016’da başlıyor.

Hem mükellefler hem de vergi dairesi çalışanları açısından büyük kolaylık ve hız sağlayacağı düşünülen e-tebliğat uygulaması 1 Ocak 2016’dan itibaren başlıyor.

Teknik alt yapısını hazırlayan Gelir İdaresi Başkanlığı, gerekli mevzuat düzenlemesini de yaparak sistemi aktif hale getirmiş bulunuyor.

Bu kapsanda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa “Elektronik ortamda tebliğ” başlığı altında 107/A maddesi eklenmiş ve elektronik ortamda tebliğ ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla da 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Kimler tebliğatlarını elektronik ortamda almak zorunda?

İlk başta elektronik tebliğat yapılacak mükellefler 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde şu şekilde sayılmıştır.

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

Zorunlu elektronik tebliğat almak için mükelleflerin yapması gereken işlem nedir?

Hali hazırda önceden internet vergi dairesi için vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre edinmiş olan gelir vergisi mükelleflerinin  herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek kalmaksızın internet vergi dairesinden gerekli güncellemeleri yapmaları yeterli olacaktır.

Ancak internet vergi dairesi şifresi edinmeyen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri, tebliğ ekinde yer alan formları doldurarak bağlı bulundukları vergi dairelerine bizzat ya da bilvekale başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bunun için son başvuru tarihi 31 Aralık 2015’dir.

Aksi takdirme bildirimde bulunmayan mükelleflere cezalı işlem yapılacakdır.

Kanuni süresinde e-tebliğat şifresi edinmeyenlere, şifreleri, bilahire, re’sen tebliğ edilecektir.

Mükellefe tebliğ edilmesi gereken evrak, internet vergi dairesinde yer alacak; mükellefin buradaki hesabına gönderilen tebliğat için mükellefin tercihine göre, ayrıca SMS ya da e-posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.

E-Tebliğatta tebliğat ne zaman yapılmış sayılacakdır?

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Sistemi kullamak için faal mükellef olmaya gerek var mıdır?

Sistemi kullanmak için faal mükellef olmaya gerek yoktur. Potansiyel mükellefler de sistemden yararlanabilirler.

Mesela, ücretli çalışan ve başkaca zirai, ticari ve mesleki kazancı olayan Hüseyin Bey, ikametgah adresinin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak sisteme dahil olabilir ve otomobili ile ilgili trafik para cezalarını ya da idari para cezalarını hızlı bir şekilde tebliğ alabilir ve ödemedeki kanuni avantajlardan hızlıca yararlanabilir.

Son olarak, sistemden ölüm, gaiblik ya da tüzel kişiler için tasfiyenin sonuçlanması hariç, çıkmak mümkün değildir.

Çalışanlar.Net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir