Maliye tapuda düşük değerle gayrimenkul satanları yakın takibe alıyor.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Gayrimenkul alım satımında, daha az tapu harcı ödemek için gerçek alım satım değerinden daha düşük gösterilen gayrimenkuller incelemeye alınıyor.

Vergi Daireleri, bankalardan elde ettiği konut kredisi kullanımına ilişkin verilerle, gayrimenkul satanları çapraz kontrollerle ters köşeye yatırıyor. Vergi Daireleri gayrimenkul alanları, kullandıkları konut kredilerini baz alarak vergi dairesine çağırıyor ve almış olduğu gayrimenkulu kaç liraya aldığını ve alım esnasında ne kadar konut kredisi kullandığını soruyor.

Buradan elde ettiği bilgilerle, gayrimenkulu satanların tapudaki gerçek dışı beyanlarını gün yüzüne çıkarıp ek harç tarhiyatı yaptıktan sonra ayrıca gelir vergisi yönünden mükellefin beyan etmesi gereken verginin olup olmadığı araştırılıyor. Mükellefin beyan edeceği vergisi çıkarsa cezalı tarhiyatlar yapılıyor.

Sattığı gayrimenkulle ilgili vegi dairesinden bir yazı alan mükellef ne yapmalı.

Mükellefin öncelikle gayrimenkulun gerçek maliyetini gösterir belgelerle vergi dairesine başvurmasında yarar olabilir. Çünkü vergi daireleri gayrimenkul alanlardan elde ettiği satış bedelinin öncelikle maliyetine bakmakta, maliyet ile satış bedeli arasındaki fark, istisna tutarını aşıyorsa re’sen cezalı tarhiyatlar yapmaktadır.

Yapılan cezalı tarhiyatlara karşı mükellefler neler yapabilir?

  • Mükellefler, vergi dairesinin yaptığı tarhiyatın gerçek durumu yansıtmadığını düşünüyorlarda, ihbarnamenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler.
  • Mükellefler, yapılan tarhiyata karşı uzlaşma yoluna başvurabilirler. Uzlaşmaya giden mükellefler mahkemeye başvurma hakkına kaybederler.
  • Mükellefler, yapılan tarhiyata karşı cezada indirim hakkını kullanabilirler. Bu hakkı kullanmak için mükelleflerin kendilerine ihbarnamenin tebliğinden itibaren 1 ay içinde vergi dairelerine başvurarak indirim talebinde bulunmaları ve indirim yapılan ceza tahakkuklarını bir ay içinde ödemeleri gerekmektedir.

Değer Artışı Kazancının Tespiti

Değer artışı kazancında vergilendirilecek kazanca, “safi değer artışı” denir. GVK”nın mükerrer 81. maddesi hükmü uyarınca; değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın ayın veya menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı, VUK”un değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin olunur.

Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; VUK hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir