Kamu çalışanlarının kan ve sıhri hısımları kimlerdir?

Kamu çalışanlarının kan ve sıhri hısımlarının kimlerden oluştuğunun bilinmesi, kamu çalışanlarının görevlerini yerine getirmeleri açısında önem arz etmektedir.

Kamu çalışanlarının; belli derecelerdeki kan ve sıhri hısımlarına ilişkin bazı görevleri yapmalarını veya üyesi oldukları komisyon/kurul/meclis gibi yerlerde toplantı veya kararlara katılmalarını yasaklayan çeşitli mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra, bu yasaklara uyulmadan yapılan işlemlerden dolayı hakları etkilenen kamu görevlilerinin hukuki yollara başvurulmaları da söz konusu olabilmektedir.

Kan ve Sıhri Hısımlık

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda, kan ve sıhri(kayın) hısımların kimler olduğu ile hısımlık derecelerinin nasıl belirleneceği konusunda bazı hükümlere yer verilmiştir. Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

**Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy (kan) hısımlığı vardır.

**Biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy (kan) hısımlığı vardır.

**Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.

**Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın (sıhri) hısımları olur.

**Kayın (sıhri) hısımlık, hısımlığı sağlayan evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.

Üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhri(kayın) hısımlar

**Kan hısımları

1. derece kan hısımları*Kişinin çocukları (evlat edinilen çocuklar dahil)

 

*Kişinin annesi ve babası

2. derece kan hısımları*Kişinin kardeşleri

 

*Kişinin torunları

*Kişinin büyük annesi ve büyük babası

3. derece kan hısımları*Kişinin kardeşlerinin çocukları (yeğenler)

 

*Kişinin dayısı

*Kişinin amcası

*Kişinin halası

*Kişinin teyzesi

**Kayın (sıhri) hısımları

1. derece kayın (sıhri) hısımları*Eşinin annesi ve babası
2. derece kayın (sıhri) hısımları*Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce)

 

*Eşinin büyük annesi ve büyük babası

3. derece kayın (sıhri) hısımları*Eşinin kardeşlerinin çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları)

 

*Eşinin dayısı

*Eşinin amcası

*Eşinin halası

*Eşinin teyzesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir