Döner Sermaye uygulamasında yaşanan adaletsizlikler sağlık çalışanlarını mutsuz ediyor.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Döner sermaye, özellikle kamu kurum ve kuruluşların hizmet kalitesini artırması için ihtiyaç duyulan mal ve diğer hizmetleri alabilmesi ve verebilmesi için kurumlar bazında ilgili kanunla izin verilen kurum içi ticari etkinliklere verilen genel addır. Elde edilen gelir ortak bir havuz sisteminde biriktirilir. kurum içinde çalışan personel nitelik ve derece sınıflandırılmasına göre farklı derecelerde döner sermayeden pay alabilmektedirler.

Döner sermayenin ödenmesinde yıllar içinde çalışanlar arasında derin uçurumlar meydane gelmesi, iş barışını bozan bir uygulama haline gelmiştir.

Oysaki çalışanların ortak beklentisi bu gelirlerin daha adil ve birbirine yakın farklılıklarla da olsa kabul edilebilir oranlarda dağıtılmasıdır.

Bunu çözmek için Bakanlığın genel bir havuzu olmalı ve hastanelerin niteliklerine göre kabul edilebilir farklılıklar barındırmalıdır.

Çalışanlar, özellikle günümüzde sosyal medyanın da etkisi ile oluşturulan gruplarda aldıkları döner sermaye oranlarını birbiri ile paylaşmakta, uçurum iş barışını ciddi anlamda bozmaktadır.

Kerkese adil bir Döner Sermaye uygulaması için, mevcut döner sermaye uygulaması beklentilere uygun bir biçimde yeniden revize edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir