Memur İsteği Dışında Başka Bir Kuruma Gönderilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların istekleri dışında başka kurumlarda geçici görevlendirilmesine imkan vermekle birlikte, bu görevlendirmelerin bazı usullere uygun yapılması gerekmektedir.

Devlet memurlarının kurumları içerisinde veya başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri dahilinde mümkün bulunmaktadır. Bu görevlendirmelerde, bazen memurların isteğine bakılırken, bazen de kurumlar tarafından doğrudan görevlendirme yapılması yoluna gidilmektedir.

Memurun isteği dışında geçici görevlendirilmesi, bazen hizmet gereği olabilmekle birlikte genellikle hizmetle ilgisi olmayan ve kişisel sebeplerle başvurulan bir yol olması nedeniyle, memurun sosyal düzeninin bozması, iş veriminin düşmesi ve iş barışının olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yazımızda memurunyeri.com olarak, memurların istekleri dışında başka kurumlarda geçici görevlendirilmesinden söz edeceğiz.

Memurun isteği dışında başka kurumda görevlendirilmesi

Devlet memurları Kanunu, memurların istekleri dışında başka kurumlarda geçici görevlendirilmesine ilişkin hususları da düzenlenmiştir. Ancak bu görevlendirmenin bazı usullere uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Buna göre, memurun isteği dışında başka bir kurumda geçici görevlendirilebilmesi için;

**Memurun asıl görev yaptığı kurumun isteği bulunmalıdır.

**Devlet Personel Başkanlığının görevlendirme konusunda uygun görüşü alınmalıdır.

**Geçici görevlendirmeye kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından ihtiyaç bulunmalıdır.

**Geçici görevlendirme süresi bir takvim yılında 6 ayı aşmamalıdır.

Memurun görevlendirileceği kurum

Kurumlararası geçici görevlendirme yapılırken, görevlendirme yapılacak kurumun isteğinin olup olmadığına da bakılmamaktadır.

Görev yapılacak kurumun isteğine bakılmaması, geçici görevlendirme için şart olan “kamu yararı ve hizmet gerekleri” hususunun, memurun asıl görev yeriyle alakalı bir durum olacağı ve söz konusu geçici görevlendirmenin memurun bulunduğu kurumdan uzak tutulması için yapılacağı anlamına gelmektedir.

Görevlendirmenin memur için anlamı

Memurun isteğine bakılmaksızın başka kurumda görevlendirilmesi ve bu görevlendirmede karşı kurumun isteğine de bakılmaması, ilgili memuru adeta cezalandırma için yapılan bir işlem olacağı anlamına da gelmektedir.

Kurumlar tarafından çok sık başvurulan bir görevlendirme türü olmamakla birlikte, bu görevlendirme düzenlemesinin, memuru; emekli olmaya, istifaya ve görevinden ayrılmaya  zorlamak için ya da bulunduğu görevden ve kurumdan uzak tutmak amacıyla kullanılabileceği, ayrıca hakkaniyete uygun olmayan ve mağduriyete neden olacak sonuçlar doğurabileceği de kaçınılmazdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir