Kamuda çalışan taşeron işçilerin çözüm bekleyen sorunları

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Son yıllarda bazı kamu hizmetlerinin dışarıdan hizmet satın alma yöntemiyle yürütülmesi sonucunda devasa taşeron işçiler sınıfı oluşmuştur. Bu işçiler kamu hizmetini daha az sayıda kişi ile daha etkin bir şekilde görürlerken, maalesef bir çok alanda dezavantajları bulunmaktadır.

Mesela, bir kamu hastanesinde kadrolu çalışan Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, 2000 TL maaş + 1000 TL döner sermaye ile 3000 TL maaş  almakta iken;

Kamu hastanesinden ihale ile hizmet satın almış bir firmada çalıştırılan Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, 900 TL maaş + 0 TL döner sermaye ile ancak  900 TL maaş almaktadır.

Aradaki ücret uçurumu çalışma barışını bozacak boyutlara ulaşmış durumdadır. Hükümetin acilen taşeron işçiler sorununa el atması gerektiği hususu, herkesce beklenen yaygın bir kanaattir.

Çalışanlar.Net olarak taşeron işçilerin sorunlarını ilgili mercilere ulaştırabilmek amacıyla aşağıya sıralıyoruz. Burada dile getirdiğimiz sorunlar, şüphesiz sorunların hepsi değildir. Ancak misal olması bakımından önemlidir.

  • Kadrolu işçiler çalıştıkları kurumların servis araçlarına ücretsiz olarak binebilirken, taşeron işçilerden yol parası adı altında azımsanmayacak bir meblağ ücretlerinden kesilmektedir.
  • Kadrolu işçilerin fazla çalışma ücret hakkı varken, aynı işi yapan taşeron işçiler ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar hiçbir ek ödeme alamamaktadırlar.
  • Taşeron işçilerin yıllık izinleri kadrolu işçilerin üçte biri kadardır. Kaç sene çalışırlarsa çalışsınlar hiçbir ek hak kazanamamaktadırlar. Hatta öyle ki taşeronun taşeronu olan işçiler ise hiçbir yıllık izin hakkından yararlanmamaktadırlar.
  • Taşeron işçilerin ödemesi hiçbir zaman düzenli olarak yatırılmadığı gibi her zaman beklemedik kesintiler olmaktadır. Kamu hizmeti gören taşeron işçilerin, zaten nisbeten az olan ücretleri, ihaleyi yaban kurumca garanti altına alınsa daha iyi olmaz mı?
  • Taşeron çalışanların iş güvenceleri, sendikal üyelik hakları ve toplu sözleşme hakları yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir