2014 yılında 4-C’li geçici personel istihdamına ilişkin esaslar belirlendi

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan ve kalacak olan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmelerinde 2014 yılında uyulacak esasların belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hususlardan bazıları şöyle:

**Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan ve kalacak olanlardan, 2014 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C statüsünde istihdam edilebileceklerin sayısı 2013 yılında olduğu gibi en fazla (47.000) kişi olacak.

**4/C olarak göreve başladıktan sonra, herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlardan bir kamu iktisadi kuruluşunda yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler yeniden 4/C olarak atanabilecek.

**Tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle; Yükseköğrenim mezunlarına 25.808,  lise ve dengi okul mezunlarına 23.833, iköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 21.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık brüt ücret ödenecek.

**Eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilecek.

**Birim amiri tarafından uygun görülmek şartıyla bir sözleşme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilecek.

**Normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

**Kadın geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yı1 süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

**Engelli geçici personele isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

Bakanlar Kurulu Kararı ve kurumların istihdam edebileceği personel sayıları için tıklayınız…


kaynak:memurunyeri.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir