MEB’den öğretmenlere alan değiştirme fırsatı

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Milli Eğitim Bakanlığından il müdürlüklerine gönderilen yazı ile alan değişikliği başvurularına ilişkin esaslar bildirildi.

Bakanlık yazısında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce açılan 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıf öğretmenliği Eğitim Programı ile 90 saatlik Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programlarına katılıp ta başarıyla tamamlayanların, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararının geçici 8 inci maddesine göre “özel eğitim” ile “teknoloji tasarım” alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Başvurular, 1-5 Aralık tarihleri arasında http:/mebbis. meb.gov.tr veya http:/ikgm.meb.gov.tr adresindeki alan değiştirme elektronik başvuru formu ile yapılacak ve alan değişikliği işlemleri öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında Bakanlıkça ilan edilen norm kadro açığı bulunan eğitim kuramlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Bakanlığın yazısı:

“Bilindiği gibi, 2012 yılında 6287 sayılı Kanun ile eğitim sisteminde yapılan değişiklikler sonucunda sınıf öğretmenliğinde oluşan fazlalığın giderilmesine yönelik olarak Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ile 12/02/2012 tarihli ve 5510 sayılı mütalaası çerçevesinde sınıf öğretmenlerine istemeleri halinde ve daha sonra hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilmek üzere Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine veya Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine alan değişikliği imkanı verilmiştir.

Ancak, Danıştay İkinci Dairesinin 12/04/2013 tarihli ve E: 2012/12121 sayılı kararıyla il içi, yine Danıştay İkinci Dairesinin 25/09/2013 tarihli ve E: 2012/11933 sayılı kararıyla da iller arasında özür durumundan yapılan alan değişikliği işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu yargı kararlara göre alan değişikliği yapılan öğretmenler önceki alanlarına döndürülmüşlerdir.

Diğer taraftan, Talim ve Terbiye Kurulunun 5/12/2013 tarihli ve 198 sayılı Kararı ile 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararma eklenen geçici 9 uncu maddede “Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıf öğretmenliği Eğitim Programf’m başarıyla tamamlayanların zihin engelliler sınıf alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım alanına eğitimi kuramlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.

Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yönetimi, uygulama esasları başlama ve bitiş tarihleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce açılan 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıf öğretmenliği Eğitim Programı ile 90 saatlik Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programlarına katılıp ta başarıyla tamamlayanlar, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararının geçici 8 inci maddesine göre özel eğitim ile teknoloji tasarım alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Başvurular 1-5 Aralık tarihleri arasında http:/mebbis. meb.gov.tr veya http:/ikgm.meb.gov.tr adresindeki alan değiştirme elektronik başvuru formu ile yapılacak ve okul/ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Atamalar ise 8-10 Aralık tarihleri arasında yapılarak http:/ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Başvuruda bulunan öğretmenlerden; Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet puanı farklı olarak, gerekli şartları taşımadan, başvuru formu dışında bir belgeyle, geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle, posta yoluyla, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden, Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan alan değişiklikleri iptal edilecektir.

Alan değişikliği işlemleri öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında Bakanlıkça ilan edilen norm kadro açığı bulunan eğitim kuramlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşit olması durumunda öğretmenlikte hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek ve görevden ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü üzerinden yarı yıl tatilinde yapılacaktır. Ancak geçici görevli oldukları eğitim kuramlarına atananlar yarı yıl tatili beklenmeden görevlerine başlayabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir