Vergi kaydı açtırmayan işyerlerine elektrik ve doğalgaz aboneliği yok

Çalışanlar.Net-420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, yeni açılan işyerleri için elektrik ve doğalgaz aboneliiği tesis ettirmek isteyen mükellefler, 01.01.2013 tarihinden itibaren öncelikle vergi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda kalacaklar.

Tadilat gibi nedenlerle fiilen işe başlamadığı için mükellefiyet tesis ettiremeyen, dolayısıyla elektrik ve doğalgaz aboneliği alamayan mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı bir kolaylık gösterip ileri tarihli işe başlama bildirimi kabul edileceğini duyurmuştur.

Bu kapsamda, ileri tarihli işe başlama bildirimleri, vergi dairesi çalışanları tarafından sisteme işlececek, işlenen bu veriler ışığında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, elektrik ve doğalgaz firmalarına işe başlama hazırlığı içindeki henüz mükellefiyeti açılmamış mükelleflere elektrik ve doğalgaz aboneliği tesis edebilmeleri için gerekli bilgiler ve izinler sağlanacaktır. Bu bilgiler, elektronik ortamda ilgili firmaların kullanımına sunulmaktadır.

420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Diğer Hususlar” başlığı altında konu şu şekilde düzenlenmiştir.

4358 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan elektrik dağıtım lisansı alan şirketlere, OSB tüzel kişiliklerine ve doğalgaz dağıtım lisansı alan şirketlere, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren her türlü gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin abone işlemi tesisini yapmadan ve sözleşme düzenlemeden önce vergi kimlik numaralarını tespit ederek ilgili belge, hesap ve kayıtlarında kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarası vergi kimlik numarası olarak kullanılacaktır.

Getirilen bu zorunluluk kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan elektrik dağıtım lisansı alan şirketler ve OSB tüzel kişilikleri ile doğalgaz dağıtım lisansı alan şirketler; işyerleri için tesis edilecek elektrik ve doğalgaz abonelik taleplerinde işyeri abone işlemi tesisini yapmadan ve sözleşme düzenlemeden önce Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sayfası üzerinden, işyeri aboneliği yaptıracak gerçek veya tüzel kişinin vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığını elektronik ortamda sorgulayacaklardır. Vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek veya tüzel kişinin işyeri abone işlemi tesis edilmeyecek ve sözleşme düzenlenmeyecektir. Gerçek veya tüzel kişilerin vergi mükellefiyeti durumu sadece Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sayfası üzerinden elektronik ortamda sorgulamak suretiyle araştırılacak ayrıca gerçek veya tüzel kişilerden vergi mükellefiyeti durumuna ilişkin herhangi bir belge istenmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir