Özel ve vakıf üniversitesi hastanelerinde ilave ücret talep oranı %200′ yükseltiliyor.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerin ve vakıf üniversitelerine ait hastanelerin hastalardan en fazla talep edebildiği %90 oranındaki ilave ücret oranını %200’e yükseltiyor. Karar için Bakanlar Kurulu imzası bekleniyor. Bu da demek oluyor ki vatandaşın cebinden sağlık için artık daha çok para çıkacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu halen uygulamakta olduğu sistemle “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularını nitelik ve nicelik yönünden değerlendirerek sınıflamaya tabi tutup, sağlık hizmeti sunucuların bu değerlendirme sonucunda sınıflandırmakta ve %30 ile en fazla %90 arasında hastalardan alabilecekleri ilave ücret oranlarını belirlemekte olup bu oranın üzerinde hastalardan ilave ücret almalarını engellemekteydi. Bunun anlamı şu. Hastaneler kendi aralarında kapasite, branş, çalışan personel sayısı gibi değişik kriterler ile sınıflandırılmakta ve yüksek puan alan hastaneler en fazla %90 oranında, sonra sırasıyla %75,%60, %45 ve %30 oranında ilave ücret alabilmekteydi.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu ile kısmi branş sözleşmesi imzalayan hastaneler %30, vakıf üniversite hastaneleri %90 oranında ilave ücret alabilirken son düzenleme ile bu oran %200 ye çıkarılıyor. Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak, puanlamaya göre %45 oranında ilave ücret alma hakkı olan özel bir hastanede ameliyat olan bir vatandaştan bu hastane Sosyal Güvenlik Kurumunun hastaneye ödediği Sağlık Uygulama Tebliği fiyatının %45 i oranında ilave ücret talep ediyordu. Bu tedavinin Sağlık Uygulama Tebliği fiyatının 3000 TL olduğunu varsayarsak 3000*%45=1350 TL yi hasta ödemek zorundaydı. Son düzenlemeye göre aynı tedavi için 3000*%200=6000 TL ödemek zorunda kalacak. Vatandaşın cebinden çıkacak fazla parayı artık siz hesap edin. Aynı şekilde vakıf üniversite hastanesinde bu tedavi için daha önce 2700 TL ödemekte iken yeni düzenlemeye göre 6000 TL ödemek zorunda kalacak. Artık özel hastanelerde ve vakıf üniversite hastanelerinde tedavi olmak imkansız hale getiriliyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi” başlıklı 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin iki katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir.” hükmü doğrultusunda hastanelerin alabilecekleri ilave ücret oranlarını Bakanlar Kurulu belirliyor. İki katına kadar yani %200 oranında ilave ücret alabilmelerine yönelik teklif Bakanlar kurulunda imzada bekletilmektedir.

Yeni orana hazır olun. Her an uygulama başlatılabilir. Randevunuz varsa daha az oranda ödeme yapmanız için randevularınızı öne almanızı tavsiye ediyoruz. Geçici bir çözüm ama bazı hastalar için çok önemli olabilir. Belki de bu sayede sizlere bir katkımız olmuş olur.


kaynak:sgkrehberi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir