10 Ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşverenler Eksik Gün Bidirmeyecekler

ڪےÇalışanlar.Netڪے

10 Ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşverenler, Eksik Gün Bidirmeyecek.

21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin onikinci fıkrasının, (d) bendinde yer alan “İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları” ibaresi “Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları” olarak; ondördüncü fıkrasında yer alan “30” ibaresi “10” olarak, 21/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

TEMMUZ/2013 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDEN BAŞLANILACAK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin ondördüncü fıkrasında yapılan değişiklik gereğince, 2013/Temmuz ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak; 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtmeleri halinde, SSİY’nin 10 nolu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eki belgeleri Kurumumuza vermelerine gerek bulunmamaktadır.

1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri ise eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri halinde SSİY’nin 10 nolu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlüdür.

EKSİK GÜN NEDENİ PUANTAJ OLANLAR

SSİY’nin 102 nci maddesinin onikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak “07-Puantaj Kayıtları” seçilen sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalıların imzasının bulunma zorunluluğu getirilmiştir.

PUANTAJLARDA OĞUSTOS/2013 İTİBARİYLE SİGORTALI İMZASI ŞARTI BAŞLIYOR

İşverenlerce hatalı işleme sebebiyet verilmemesi ve cezalı duruma düşülmemesini teminen, 2013/Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak; 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde “07-Puantaj Kayıtları” olarak kodlamaları halinde, SSİY’nin 10 nolu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerekmektedir.

SİGORTALI İMZASI OLMAYAN PUANTAJLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

2013/Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde “07-Puantaj Kayıtları” olarak kodlamaları halinde, SSİY’nin 10 nolu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı Kurumumuzca geçerli sayılmayacaktır.

23/09/2013 TARİHİNDE VERİLECEK AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİNE DİKKAT

2013/Ağustos ayından başlanılarak yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilen Ek-10 formu ekindeki “Puantaj kayıtları” hakkında ünitelerimizce yapılacak kontrollerde; her bir sigortalının imzasının bulunup bulunmadığına da bakılacak olup, puantaj kayıtlarında imzası bulunan sigortalı/sigortalılar için verilen eksik gün bildirimi “Puantaj kayıtlarında sigortalı imzasının bulunması” şartı bakımından yerine getirilmiş sayılacaktır.

PUANTAJDAKİ SİGRTALILARDAN BİR KISMININ İMZASI OLMAMASI DURUMUNDA

Puantaj kayıtlarında imzası bulunmayan sigortalının/sigortalıların bulunması durumunda ise sadece imzası bulunmayan sigortalının/sigortalıların için verilen puantaj kaydı geçerli sayılmayacaktır. Kurumca geçerli sayılmayan sigortalıya/sigortalılara ait eksik bildirilen günlere ilişkin İşveren Uygulama Tebliğinin 2.1.2.6 numaralı bölümünün “a) Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi” başlıklı kısmında belirtildiği üzere işlem yapılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir