Alt sınır emekli maaşı uygulamasıyla 25 yıl çalışan komiser ile hizmetli aynı maaşı alabiliyor.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Kamuda mevcut mevzuat hükümlerine göre emekli olacak kişilerin, emekli aylıkları hesaplanırken, emekli aylıkları “en düşük emekli aylığı” miktarının altında ise, kişiye bağlanacak emekli aylığı en düşük emekli aylığı miktarına yükseltilmektedir. Bu da uygulamada, ilginç sonuçlar doğurmaktadır.

Mesela, kamuda 25 yıl çalışıp emekli olan bir hizmetli ile bir komiser aynı emekli maaşıyla emekli olabilmektedir. Bir idarecinin, yıllarca emrinde çalıştırdığı bir kişi ile, aynı emekli maaşını alması, sistemde bir çarpıklık olarak karşımızda çıkmaktadır.

Uygulama Nasıl Oluyor?

Emekli olmak isteyen kamu çalışanına bağlanacak emekli aylığı, “aylık gösterge tablosunun 14 üncü derecesinin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanacak tutardan” düşük ise, kişiye bağlanacak emekli aylığı, bu tutara tamamlanarak hesaplanıyor.

Kamu çalışanlarının bazılarının(özellikle adi malullük ve vazife malullüğü gibi) emekli olduğunda alabilecekleri aylıkların miktarı çok daha düşük olmasına rağmen en düşük emekli aylığı” miktarına yükseltilerek kişiler emekli ediliyor. Bu da uygulamada bazı durumlarda hizmetli ile idarecinin aynı emekli maaşı alması sonucunu doğurabilmektedir.

Sorunun giderilebilmesi için idarecilerin almış olduğu aylıklarda, emekli keseneğine dahil edilmeyen unsurların emekli keseneğine dahil edilmesi, emeklilikte idareci lehine sonuç doğurması ve daha alt kademelerdeki çalışanlardan bir miktar fark oluşturması açısından çözüm olabilecektir.

Bu arada, 2013 yılı ikinci altı ayı için, geçerli katsayılara göre, en düşük emekli aylığı tutarı 1.162,83 TL’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir