4857 Sayılı İş Kanunuda göre uygulanan idari para cezaları

ڪےÇalışanlar.Netڪے

4857 Sayılı İş Kanunu’nun  99., 100., 101., 102., 103., 104. ve 107. Maddelerine göre uygulanan idari para cezalarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Cezalar her yıl ilan edilen yeniden değerlem oranında arttırılmaktadır. Güncel yeniden değerleme oranını görmek için tıklayınız…

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
İşlenen Fiil Ceza ile ilgili ek bilgi Ceza Miktarı(TL)
2009 2010 2011 2012 2013
İşyerini muvazaalı olarak bildirmek İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. 11.200 11.446 12.327 13.592 14.651
İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak Bu durumdaki her işçi için 98 100 107 118 118
Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak Bu durumdaki her işçi için 98 100 107 118 118
İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek Bu durumdaki her işçi için 98 100 107 118 118
Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak Bu durumdaki her işçi için 98 100 107 118 118
İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak Bu durumdaki her işçi için 98 100 107 118 118
Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) Bu durumdaki her işçi için 403 411 442 487 485
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.519 1.552 1.671 1.842 1.832
Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek Bu durumda olan her işçi ve her ay için 112 114 122 135 134
Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek Bu durumda olan her işçi ve her ay için 112 114 122 135 134
Ücret hesap pusulası düzenlememek   403 411 442 487 485
Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek   403 411 442 487 485
Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek Bu durumdaki her işçi ve her ay için 112 114 122 135 134
Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. Bu durumdaki her işçi için 200 204 219 241 237
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek   403 411 442 487 485
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, Bu durumdaki her işçi için 200 204 219 241 237
İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek Bu durumdaki her işçi için 200 204 219 241 237
Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek Bu durumdaki her işçi için 200 204 219 241 237
Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak Bu durumdaki her işçi için 200 204 219 241 237
Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
Telafi çalışması usullerine uymamak Bu durumdaki her işçi İçin 200 204 219 241 237
Ara dinlenmesini  uygulamamak   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
İşçi Özlük dosyasını düzenlememek   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek   1.012 1.034 1.113 1.227 1.293
Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.   8.960 9.157 9.862 10.874 11.721
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak   8.960 9.157 9.862 10.874 11.721
İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.   8.960 9.157 9.862 10.874 11.721

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir