Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesi

İktisadi İşletme Oluşturan  ve kurumlar vergisi mükellefiti açılması gereken faaliyetler

İktisadi İşletme Oluşturan Faaliyetler

Dernek veya vakıflar tarafından;

Bir vergilendirme döneminde birden fazla yemek, çay, tiyatro, konser, toplantı, balo, kermes gibi sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerden dolayı bedel alınması,

Dergi, broşür, bülten gibi yayınların her ne isim altında olursa olsun bir bedel karşılığında satılması,

-Dergi, broşür, bülten gibi yayınlarda üyelerinin tanıtımına yönelik reklamların bedel karşılığında yapılması,

-Dernek ve Vakıflara bağış yapanları onore etmek maksadıyla, dergi, broşür, bülten gibi yayınlarında yapılan bedelsiz reklamlar, (bağış ile bedelsiz yapılan reklamlar arasında bedele dayanan bir hizmet ilişkisi bulunmaktadır.)

-Söz konusu yayınların, internet ortamında yayınlanarak bedel karşılığında kullanıma sunulması (satılması),

-Eğitim ve sağlık hizmetleri vermek üzere kurulan öğrenci yurdu, okul, hastane ve sağlık ocağı gibi tesislerde verilen hizmetler karşılığında bedel veya bağış alınması,

-Lokal, çay ocağı ve kantinlerde üretilen mallar veya verilen hizmetler karşılığında her ne isimle olursa olsun bedel alınması,

-İktisadi işletme oluşturacak genişlikte ve hacimde, ticari bir organizasyon çerçevesinde yapılan gayrimenkul kiralama faaliyetleri, (Örneğin, hazine ve belediyeden kiralanan gayrimenkullerin ve hakların dernek ve vakıflar tarafından şahıs ve şirketlere kiraya verilmesi gibi)

Yukarıda izah edilen faaliyetlerin dışında kalmakla birlikte devamlılık arz edecek şekilde yapılan ticari, sınai ve zirai faaliyetler,

III- İktisadi İşletme Oluşturmayan Haller

Dernek veya vakıflar tarafından;

-Dergi, broşür, bülten gibi yayınların bir vergilendirme döneminde;

-Bir kez yayınlanarak bedel karşılığında satılması,

-Bir kez yayınlanarak reklam alınması (bedel karşılığında satılsa dahi),

-Birden fazla yayınlanarak bedelsiz dağıtılan yayınların sadece bir sayısına reklam alınması (ticari kazancın devamlılık unsuru oluşmadığından),

-Bedelsiz olarak dağıtılan dergi, bülten, broşür gibi yayınlarda reklam niteliği taşımayan bilgilendirme amaçlı olarak tanıtımlara yer verilmesi ve bu tanıtımlar karşılığında bedel alınmaması,

Bedel alınsa dahi bir vergilendirme döneminde bir kez sosyal etkinlik düzenlenmesi, (ticari kazancın devamlılık unsuru oluşmadığından)

-Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesi kapsamında elde edilen menkul sermaye iratları, (ticari faaliyet kapsamında elde edilen bir gelir olmadığından)

-Sermaye şirketi kurulması veya mevcut sermaye şirketlerine ortak olunması,(sermaye şirketleri kurumlar vergisi mükellefi olduğundan)

-Ticari bir organizasyonu gerektirecek düzeyde ve kapsamda olmayan gayrimenkul kiralama işlemleri,

-Açılan lokallerde bir bedel alınmaksızın sadece üyelere hizmet verilmesi,

-Eğitim ve sağlık hizmetleri vermek üzere kurulan ve işletilen okul, hastane, sağlık ocağı gibi tesislerde verilen hizmetlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi, .

ANKARA VDB.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir