Sağlık personeline 30 dakikalık mesafede ikamet şartı getirildi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin ihtiyaç durumunda 30 dakika içinde sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etmesi mecburiyeti getirdi. Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir dayatma içine girmesi anlamsız.” dedi.

Sağlık Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin, ihtiyaç duyulduğunda sağlık kuruluşlarına en kısa sürede ulaşmasının gerek sağlık hizmetlerinin etkinliği gerekse hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmeleri bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

11/10/2011 tarihli ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 55. maddesindeki, ‘Bakanlık, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu mecburiyetin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.’ hükmü hatırlatıldı.

Genelgede, “Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesini temin amacıyla normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerekmektedir. Bu itibarla ilgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde yukarıdaki kanun hükmüne riayet edilmelidir.” denildi.

Mülki idare amirlerinin, eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle ya da personelin ikameti için mesken bulunmadığı durumlarda sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyi ilgili kişinin ihtiyacını dikkate alarak belirleyebileceği aktarıldı.

Aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılacağı duyuruldu.

İKAMET ZORUNLULUĞU İŞLEVSEL HALE GETİRİLDİ

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, genelgeyle sağlık çalışanlarına görevde bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etme şartı getirilmesine tepki gösterdi.

Kahveci, “Sağlık Bakanlığı teşkilat yasasında yer alan sağlık çalışanlarına görev yerlerindeki ikamet zorunluluğu şimdi bir genelge ile işlevsel hale getiriliyor. Daha önce Torba Yasa ile tüm memurlar için uygulamadan kalkan bu yasağın sağlık çalışanları için tekrar getirilmesi adaletsizliktir, haksızlıktır. Bu düzenleme ile sağlık çalışanları için geriye gidiş yaşanmıştır.” dedi.

İşyerine imkânlar verdiği ölçüde yakın oturmanın çalışanlar için tercih edilen bir durum olduğunu dile getiren Kahveci “Her çalışan daha rahat ulaşım için imkânlar ölçüsünde çalıştığı yere yakın bir yerde ikamet etmeyi düşünür. Ancak zorunluluklar halinde iş yeri ile yaşadığı yer farklıdır. Ortada böyle bir gerçeklik varken Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir dayatma içerisine girmesi anlamsızdır.” diye konuştu.

Genelgede görev yerinin dışında ikamet etmek için izin almanın mülki idare amirinin inisiyatifine bırakıldığını hatırlatan Kahveci, “Eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle ya da personelin ikameti için mesken bulunamadığı durumlarda sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyi ilgili kişinin ihtiyacını dikkate alarak belirleyebilir, deniliyor. Zarureti bile mülki amirin keyfiyetine bırakan bu düzenlemeden vazgeçilmelidir.” dedi.

Kaynak : http://www.internethaber.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir