Askeri kurumdaki sivil memura becayiş hakkı

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında, sivil memur istihdam edilmektedir. Sivil memurlar hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, sivil memurlara becayiş yapma hakkı tanınmıştır.

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların yerdeğiştirme işlemleri “26/2/2010 tarihli Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli DevletMemurlarının Yer Değiştirme SuretiyleAtanmalarına İlişkin  Yönetmelik ” te düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte bugüne kadar,eş, sağlık veya istek üzerine gibi atama şekillerine yer verilmişken, karşılıklı yerdeğiştirmeye (becayişe) yer verilmemiştir.

3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme1 ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirmesuretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.”

Bu yeni düzenleme gereğince, her kurum personeli kendi içinde olmak üzere, uygun becatiş adayı bulan sivilmemur yer değiştirebilecektir. Ancak uygun aday bulunsa dahi son karar makamı atamaya yetkili amirdir. Atamaya yetkili amirin uygun görmesi gerekmektedir.


1 3 Ağustos 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 28373

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir