Ne Tür Hediyeler Devlet Memurlarının Hediye Alma Yasağı Kapsamı Dışındadır?

Kamu çalışanları, hangi hediyelerin memurun hediye alma yasağı kapsamı dışında kaldığını merak etmektedir.

Memur, eşantiyon(reklam amaçlı) dağıtılan kalem, kalemlik, bloknot, takvim, ajanda, anahtarlık.. gibi hediyeleri alabilir mi?

Denetim ya da görevli gittiği yerlerde kendisine ikram edilen çay ya da kahveyi içebilir mi, yemek yiyebilir mi?

Devlet memuru, yarışma ya da çekilişlerle verilen hediyeyi alabilir mi?

Ürün ya da hizmet satın alırken kendisine özel indirim talep edebilir mi?

Kamu kimliğini kullanarak borç para alabilir mi?

Kamu kurumu, devlet işlerinde ve yararına kullanılacak(bilgisayar, yazıcı gibi) hediyeyi alabilir mi?

Bu soruların cevabını, bu haberimizde bulmaya çalışacağız.

Devlet memurlarının hediye alma yasağı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 29.Maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Maddede;

Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

denilmektedir.

Öte yandan, aynı kanunun 30.Maddesinde, devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaklanmıştır.

Görüleceği üzere, kanun maddesinde herhangi bir istisnaya yer vermeksizin devlet memurlarının hediye almaları ve menfaat sağlamaları kesin bir şekilde yasaklanmış, ancak Kanunun ilgili Maddesine 2004 yılında eklenen ek bent ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na hediye alma yasağının kapsamını belirleme yetkisi verilmiştir.

Devlet memurlarının hangi hediyeleri alabileceğini anlayabilmemiz için Kurulca yayımlanmış genelgelere bakmak gerekmektedir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2018 yılında yayımladığı Genelge ile, 6 grup hediyenin yasak kapsamına girmediğini açıkladı.

Bunlar,

•Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

•Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

•Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

•Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan reklam ve el sanatları ürünleri,

•Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alman krediler.

Bu açıklamalar doğrultusunda, haberimizin başında Çalışanlar.net takipçileri için sorduğumuz soruların cevaplarını bulmaya çalışalım.

Memur, eşantiyon(reklam amaçlı) dağıtılan kalem, kalemlik, bloknot, takvim, ajanda, anahtarlık.. gibi hediyeleri alabilir mi?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 2018 yılında yayımladığı Genelge’ye göre devlet memurlarının tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan reklam ürünlerini almasında bir sakınca yoktur.

Ancak bu konunun abartılmaması gerekir. Mesela devlet memuru, reklam amacıyla dağıtılan yelek, gömlek, kazak gibi ürünleri almaması gerektiği kanaatindeyiz.

Denetim ya da görevli gittiği yerlerde kendisine ikram edilen çay ya da kahveyi içebilir mi, yemek yiyebilir mi?

Devlet memuru, görevi esnasında kendisine ikram hiç bir şeyi kabul etmemesi gerekir. Çünkü bu konu, hediye alma yasağı istisnaları arasında sayılmamıştır.

Devlet memuru, yarışma ya da çekilişlerle verilen hediyeyi alabilir mi?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 2018 yılında yayımladığı Genelge’ye göre devlet memurlarının halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeleri almasında sakınca görülmemiştir.

Devlet memuru, ürün ya da hizmet satın alırken kendisine özel indirim talep edebilir mi?

Devlet memurunun kamu kimliğini beyan ederek indirim talep etmesi haksız menfaat sağlama anlamına geleceğinden yasaktır.

Ancak, normal bir vatandaş gibi(kamu kimliğini kullanmadan) makul ölçülerle pazarlık etmesinde sakınca yoktur.

Kamu kimliğini kullanarak borç para alabilir mi?

Devlet memurunun göreviyle ilgili kişilerden borç para alması, kanun metninde yasaklanmıştır.

Ancak, kamu göreviyle ilgili olmayan dost ve akrabalarından veya finans kuruluşlarından borç para almasında sakınca yoktur.

Kamu kurumu, devlet işlerinde ve yararına kullanılacak(bilgisayar, yazıcı gibi) hediyeyi alabilir mi?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 2018 yılında yayımladığı Genelge’de belirlediği kurallara uygun olarak, kurum için kullanılmak üzere bağışlanan demirbaşları(yazıcı, bilgisayar gibi) kabul etmekte sakınca yoktur.

Sonuç olarak kamu görevlisinin hediye alma yasağı, kamu göreviyle ilgili kişilere karşıdır.

Devlet memurunun kamu görevi ile ilgisi bulunmayan dost ve akrabalarından hediye alması, yasak kapsamında değerlendirilmemelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir