Memurun Usulüne Uygun Şikayetine İşlem Yapmayan Amire Ceza Verilir mi?

Usulüne uygun yapılmış bir şikâyeti amir işleme koymak ve bunun gereğini yapmak zorundadır.

Bu konuda görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen disiplin cezaları verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir