Memurun Usulüne Uygun Şikayetine İşlem Yapmayan Amire Ceza Verilir mi?

Usulüne uygun yapılmış bir şikâyeti amir işleme koymak ve bunun gereğini yapmak zorundadır.

Bu konuda görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen disiplin cezaları verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir