Kamu Görevlisi Memurların İşlediği Hangi Suçlar Soruşturma İznine Tabi Değildir?

Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin işledikleri bazı suçlar, 4483 sayılı yasa, göre soruşturma izni alınmasına gerek olmadan Cumhuriyet savcıları tarafından doğrudan soruşturulurlar. Bunlara örnek olarak aşağıdaki suçlar verilebilir:

•Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin kamu görevi dışında işlediği kişisel nitelikli suçları,

•Ağır cezayı gerektiren ve genel hükümlere göre soruşturulan suçüstü halleri,

•Özel kanunlarla farklı soruşturma usulüne tabi tutulan suçlar,

•Atatürk aleyhine işlenen suçlar (5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Fiillerin Takibi Hakkında Kanunun m.4),

•Seçim suçları (298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümler ve Seçmen Kütükler Hakkında Kanunun m.174),

•İşkence suçu ve eziyet suçu (5237 sayılı TCK m. 94 ve 95),

•Cumhuriyet Savcılarının adli işlemlerle ilgili yazılı veya sözlü talep ve emirlerini yerine getirmeme suçunu işleyenler (5271 sayılı CMK m161/5),

•5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki kaçakçılık suçları,

•1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13, 14 ve 15. maddelerinde belirtilen suçları sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde işleyenler hakkında,

•Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin adli görevlerinden doğan suçlar (kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu gibi),

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir