Kamu Görevlisi Memurlar Tarafından İşlenen ve Soruşturma İznine Tabi Suçlar Nelerdir?

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevi sebebiyle işledikleri ve 4483 sayılı kanun gereği soruşturma izni alınması gereken suçlardan bazıları şunlardır:

•Görevi kötüye kullanma suçu (TCK 257),

•Mühürde sahtecilik suçu (TCK m.202),

•Mühür fekki (bozma) suçu (TCK m.203),•Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK m. 204),

•Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu (TCK m. 205),

•Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu (TCK m. 206),

•Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (TCK m. 209),

•Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK Md. 239),

•Denetim görevinin ihmali suçu (TCK m.251/2),

•Nüfuz ticareti suçu (TCK m.255),

•Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması (TCK m.256),

•Göreve İlişkin sırrın açıklanması suçu (TCK m. 258),

•Kamu görevlisinin ticareti suçu (TCK m.259),

•Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK m.261),

•Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK m. 260),

•Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma (TCK m. 266),

•Gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık (TCK m. 276),

•Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK m. 279),

•Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK m.281),

•3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçların, yani irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma,

•Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarının Müsteşar, Vali ve Kaymakamlar tarafından işlenmesi (3628 Md-17).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir