Askerlik ve Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır? Borçlanma Miktarı 2023 Yılı İçin Ne Kadar Oldu?

Eksik prim günü olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), askerlik ya da doğum borçlanması yaparak eksik primlerini tamamlamak istiyor.

Ancak, bunun için başvuruyu nasıl yapacaklarını araştırıyor.

Askerlik ya da doğum borçlanması başvurusunu,

•e-devlet(www.turkiye.gov.tr) üzerinden,

•Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerine bizzat ya da vekaleten giderek ya da

•iadeli-taahhütlü posta yoluyla

yapmak mümkündür.

Bu üç yöntemden en rahat ve etkin olanı e-devlet üzerinden yapılan askerlik ya da doğum borçlanması başvurusudur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden, 4A(eski SSK’lı) ve 4B(eski Bağ-kur’lu) statüsünde askerlik borçlanması talebinde bulunabilmektedir. 4C(eski Emekli Sandığı) statüsünde çalışan kamu çalışanları, askerlik borçlanmaları kurumlarına yapmaları gerekmektedir.

4A ASKERLİK BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

4B ASKERLİK BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden, 4A(eski SSK’lı) ve 4B(eski Bağ-kur’lu) statüsünde doğum borçlanması talebinde bulunabilmektedir.

Ayrıca E-devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu/Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi yapılabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu/4A Doğum Borçlanması Başvurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu/4B Doğum Borçlanması Başvurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu/Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

ASKERLİK BORÇLANMASI MİKTARI 2023 YILI İÇİN NE KADARDIR?

•360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 38 bin 430,72 TL.

•450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 48 bin 38,40 TL.

•540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 57 bin 6462,08 TL.

DOĞUM BORÇLANMASI MİKTARI 2023 YILI İÇİN NE KADARDIR?

•1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli en az 76 bin 861,44 TL.

•2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli en az 153 bin 722,9 TL.

•3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli en az 230 bin 584,3 TL.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR VE KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişinin, askerlikte geçen süresinin tamamının ya da belli bir süresinin sgk primlerini ödeyerek, emeklilik için sigorta prim gün sayısına ekletmesidir.

Kimler askerlik borçlanması yapabilir?

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için şartlar;

•Askerliğini fiilen yapan kişiler askerlik borçlanması yapabilir. Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.(Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.)

•Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

•Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR VE KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?

Doğum borçlanması, sigorta girişinden sonraki doğum(lar) nedeniyle çalışma hayatından belirli bir süre uzak kalan kadının, doğumdan sonra, kanunda belirtilen sürelerin sgk primlerini ödeyerek, emeklilik için sigorta prim gün sayısına ekletmesidir.

Doğum borçlanmasını kimler yapabilir?

Doğumdan önce,

•Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),

•Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),

•Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c)

ile bunların hak sahipleri, doğum borçlanması yapabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir