Eş Durumuna Bağlı Yer Değiştiremeyen Öğretmenin Aylıksız İzin Hakkı

Öğretmenler, eş durumu atamalarında, hizmet puanı eksikliği ya da atanacakları yerde norm kadro eksikliği nedeniyle, zaman zaman eşlerinin yanına tayin olamamakta, aile birliğini sağlayamamaktadır.

Bu durumdaki öğretmenlerin sınırlı süreli de olsa, aile birliğini sağlamak için bir çareleri bulunmaktadır.

Aylıksız izin.

Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle eş durumuna bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan öğretmenlere aylıksız izin hakkı verilmiştir.

Yasal düzenleme

Konu, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Mazeret durumu nedeniyle yer değiştirmesi yapılamayanların aylıksız izinleri” başlıklı 57. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan öğretmenler, istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını talep edebilirler.

Aylıksız iznin azami süresi

Aylıksız izin süresi en fazla üç yıl ile sınırlandırılmıştır.

Tercihlerin tamamını kullanma şartı

Öğretmenin aylıksız izin hakkından yararlanabilmesi için, eş durumuna bağlı yer değiştirmelerde Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranmaktadır.

Mazeretlerini her dönem belgelendirme zorunluluğu

Aylıksız izin hakkını kullanan öğretmenler, her mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliğinin devam ettiğini belgelendirmek zorundadır.

Aile birliğinin devam ettiğini belgelendirmeyen öğretmenlerin aylıksız izinleri iptal edilerek aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.

Öğretmen aylıksız izinini iptal ettirebilir mi?

Aylıksız izin kullanan öğretmenler, aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirebilir.

Ancak, aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettiren öğretmenlere, bir sonraki mazerete bağlı yer değiştirme dönemine kadar tekrar aylıksız izin kullanamaz.

Aylıksız İznin Sonunda Atanma

Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.

Aylıksız izin kullanma hakkı diğer mazeretlerde de geçerli mi?

Öğretmen, eş durumu mazeretinin yanında diğer mazerete bağlı yer değiştirememe durumlarında da aylıksız izin hakkını kullanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir