Kamu Çalışanı Siyaset Yapabilir Mi, Bir Siyasi Partiye Üye Olursa Ne Olur?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. maddesinde geçen “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar…” hükmü gereği kamu çalışanları siyaset yapamazlar ve siyasi oluşumlara üye olamazlar.

Kamu çalışanları bir siyasi partiye üye olursa ne olur?

Devlet memurlarına, siyasi partiye üye olmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzeri faaliyetlerden dolayı 657 sayılı Kanunun 125. maddesindeki hükümler uyarınca; kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezaları verilebilmektedir.

Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerekli kılarken, aşağıdaki fiilleri işleyen devlet memurları, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası ile karşılaşabilmektedir.

  • İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
  • Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
  • Siyasi partiye girmek,
  • Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.

Kamu çalışanı bir siyasi partiye üye olup olmadığını(ya da üye yapılıp yapılmadığını) nereden öğrenebilir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sayfası üzerinden ya da E-devlet üzerinden siyasi parti üyelik sorgulaması yapılabilmektedir.

Bir siyasi partideki üyeliğini sonlandırmak isteyen kamu çalışanı ne yapmalı?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sayfasında siyasi parti üyeliğinden ayrılmanın yolları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

KAYITLI BULUNDUĞU SİYASİ PARTİDEN İSTİFA ETMEK İSTEYEN ÜYELERİN;

• E-Devlet aracılığı ile Siyasi Partilerden istifa işlemi (Detaylı bilgi için tıklayın)

• Kayıtlı Olduğu Siyasi Partiye başvurarak, Parti Genel Merkezince SİPARWEB Programına istifanın kaydedilerek onay için Yargıtay C.Başsavcılığına bildirmesi halinde,

• İlgilinin şahsen, kimliği ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosuna başvurarak istifa dilekçesi vermesi halinde,

• Devlet Memurları için posta yoluyla başvurularda dilekçelerine görevli oldukları kurumdan alacağı görev belgesi aslının eklenmesi halinde,

• İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına, şahsen kimliği ile birlikte başvurarak, İlçe Seçim Kurulu Hakiminin imzalı üst yazısı ile dilekçe ve kimlik fotokopisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi halinde, istifaları işleme alınmaktadır.

• Noter aracılığı ile düzenlenen istifaya ilişkin belge aslının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi halinde,

• Yukarıda belirtilen işlemler dışında yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir