Kamu Çalışanı Kendine Tahsis Edilen Malzeme ve Demirbaşa Zarar Verirse…

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 12.Maddesinde kamu çalışanının kusurlu davranışı nedeniyle, kurumuna verdiği zararda nasıl uygulama yapılacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kamu çalışanının zarar verdiği eşyanın ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığıdır.

Mesela, ekonomik ömrünü doldurmuş bir sandalye ya da masa bir yerden bir yere taşınırken kamu çalışanının elinde kırılması ya da dağılması durumunda, kamu çalışanının kişisel kusurundan bahsetmek mümkün değildir.

Ya da kendine zimmetlenen bir aracın zamanında bakımlarının idarece yaptırılmaması sonucu, seyir halindeyken bozulmasında, şoförün kusurundan bahsetmek mümkün değildir.

Böyle durumlarda, kamu zararının tahsili için kendisine rücu edilen kamu çalışanı, önce usulüne uygun şikayet yoluna, sonuç alamazsa, idare mahkemesine başvurma hakkını kullanabilir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.