Bursa’da Dansöz Oynatma Olayının Arından Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

10 Haziran 2022(Bugün) tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Okul Aile Birlikleri tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin, 1739 sayılı Kanunda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenleneceği; faaliyet içeriklerinin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanacağı hüküm altına alındı.

Yönetmelik değişikliğine göre, Okul Aile Birlikleri tarafından hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenecek ve okul müdürünün onayı olmadan gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, Okul Aile Birliklerinin yaptığı her türlü etkinlik ile iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetlemek okul müdürlerinin sorumluluğunda olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir