Öğretmenin Zorunlu Hizmet Yükümlülüğünü Erteletme Yolları

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler, zorunlu hizmet yükümlülüklerini Yönetmelikte(*) belirtilen mazeretleri ileri sürerek erteletme imkanına sahiptir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletme hakkına kadrolu öğretmenler sahip iken, sözleşmeli öğretmenler bu kapsama dahil değildir.

Erteletme işlemleri her yıl belirli bir takvime göre yapılmaktadır.

Mazeretlerini bildiren öğretmenlerin gerekli belgeleri süresi içinde, görev yaptıkları okula vermeleri gerekmektedir.

Mazeretlerini bildirmeyen ya da belgelendiremeyen öğretmenler, MEBBİS sisteminde ‘zorunlu çalışma yükümlüsü‘ olarak görünecek ve zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere Yönetmelikte(*) öngörülen usulle resen zorunlu hizmet bölgelerine atanacaktır.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ERTELENECEK OLAN ÖĞRETMENLER NE YAPMALIDIR?

Zorunlu hizmet yükümlüsü olan ve birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüklerini ilk defa erteletecek öğretmenler ile daha önce erteletip özürleri devam eden öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletme isteği ile ilgili dilekçe ve belgelerini okul müdürlüklerine teslim etmesi ve MEBSİS ekranında “Zorunlu Hizmet Durumu” belirten yerde “Ertelendi” ibaresini görene kadar takip etmesi gerekmektedir.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ERTELETMEYEN ÖĞRETMENLERİN DURUMU

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli olanlar, zorunlu hizmet erteletme talebinde bulunmaz ya da mazeretlerini belgelendirmezse yer değiştirme zamanında, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır.

ÖĞRETMENLER HANGİ MAZERETLERLE ZORUNLU HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ERTELETEBİLİR?

Öğretmenlerin hangi mazeretlerle zorunlu hizmet yükümlülüğünü erteletecekleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler” başlıklı 45. maddesinde sayılmıştır.

Buna göre, birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden;

a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

b) Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

c) Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

d) Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar,

e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

ZOFUNLU HİZMET ERTELEME İÇİN İSTENEN BELGELER

Zorunlu hizmet belgelernin her yıl yeniden okul müdürlüğüne verilmesi gerekir. Gerekli belgeleri vermeyen öğretmenler MEBBİS’e ‘zorunlu çalışma yükümlüsü’ olarak işaretlenir.

1. Eş durumu zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Eşi devlet memuru olanlar (kadrolu-sözleşmeli)

-Aile kayıt örneği

●Eşi SGK’lı (506 Sayılı Kanuna Tabi) olanlar

-Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

-Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

-Sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

●Eşi Bağ-Kur’lu (1479 sayılı kanuna tabi) olanlar

-Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

-Sigortalılığının halen devamını gösterir belge,

2. Sağlık mazereti olanlar için zorunlu hizmet belgeleri

●Sağlık raporu sunacaklar

-Son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu

-Anne, baba ve kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

(Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ”Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunması gerekir.)

-Aile kayıt örneği

-Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabildiğine dair belge ibraz edeceklerdir.

3. Ağır engelli raporlu eşi, çocuğu, anne-babası bulunanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Engelli sağlık raporu

●Aile kayıt örneği

4. Kendisi en az %40 engelli raporu olanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

En az %40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu gösteren rapor.

5. Eşi, anne-babası veya kardeşi şehit olanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Şehitlik belgesi

●Aile kayıt örneği

6. Eş, çocuk, anne-baba veya kardeşi son altı ay içinde vefat edenler için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Ölüm Belgesi

●Aile kayıt örneği

7. Eşi, anne-babası veya kardeşi malül-gazi olanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Gazilik belgesi

●Aile kayıt örneği

8. Eşi veya kendisi askerde olanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Askerlik durum belgesi

9. Eşi 30 Eylül tarihi itibariyle askerde olacak olanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Eş için askerlik durum belgesi

10. Eşi aday öğretmen olanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Eş için hizmet belgesi cetveli

11. Eşi halen zorunlu hizmete esas bir kurumda öğretmen olanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Eş için hizmet belgesi cetveli

12. Eşi veya kendisi aylıksız izinde olanlar için zorunlu hizmet erteleme belgeleri

●Aylıksız izin onayı

HANGİ ÖĞRETMENLER ZORUNLU HİZMETTEN MUAFTIR? TIKLAYIN..

______

(*):Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir