Hangi Öğretmenler Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulmaktadır

Öğretmenler, 4., 5. ve 6. hizmet alanları kurumlarında belli sürelerle, zorunlu çalışmaya tabi tutulmaktadır.

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44.Maddesinde kimlerin zorunlu hizmetten muaf futulacağı sayılmıştır.

Buna göre, zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a) 6/5/2010 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler,muaf tutulur.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.

Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir